Wednesday, 8 December 2010

Tot het Joodse of het Christelijk geloof behorende

Op WordPress kan men een heel interessant debat volgen naar aanleiding van een schrijven van Jacqueline Moss over haar identiteitscrisis. Dochter zijnde van een Joodse man en een Katholieke vrouw wordt zij door de Joodse gemeenschap niet aanzien als een Joodse terwijl zij zelf zich Joods voelt. Reeds van uit haar kindertijd werd zij tot het Judaïsme aangetrokken alhoewel zij het Joodse geloof niet echt praktiseerde. Ook in de Katholieke gemeenschap is zij niet echt actief betrokken doordat zij een diepgeworteld wantrouwen heeft in elke vorm van georganiseerde religie.

De vraag die gesteld wordt is eigenlijk waar het geloof ligt. Wie bepaald waartoe jij behoort?

De Joodse zoals elke andere godsdienst identiteit worden bepaalt door veel factoren.  Godsdienst en cultuur zijn complex en die een Jood of geen Jood is hangt dikwijls af van die factoren en van aan wie je die vraag stelt. Alsook van welk stel van standaarden en welke denominatie men wil gebruiken om tot een besluit te komen.

De schrijfster waarschuwt ook dat indien in de Verenigde Staten en veel van de Westelijke Wereld de Joodse onderneming vermengde huwelijken en de kinderen, die de producten van zulke huwelijken zijn, er van blijft weigeren om aan te nemen, de Joodse gemeenschap echt in gevaar zal van uitsterven zal komen. Judaïsme en Joodse identiteit veranderen en de wereld, met in bijzonderheid de Joodse Gemeenschap, zou daar rekening mee moeten houden.

Lees haar artikel:(My) Jewish Identity Crisis op the Busy Signal

... I have been told by Jews and Gentiles alike that I am not Jewish.  This struggle with Jewish identity was brought into sharp focus by the experience of one of my close friends (who is not Jewish), as she faced her own struggle with Judaism and Jewish identity as her wedding to her Jewish fiancé approached. ...

... One of the reasons my friend was hesitant to convert was because she did not want to be a member of a religious community that rejected her–and her marriage–as a non-Jewish person of mixed race.  In the Jewish community, the issue of interfaith marriages is very contentious.  Some Temples and denominations openly accept intermarriage, but the Jewish establishment vehemently rejects intermarriage, claiming it is the leading cause of the dying out of Jewish practice, religiosity, and even the Jewish “race”.  Many Rabbis will not perform marriages for interfaith couples.  Despite this, intermarriage rates among Jews are high, and so are the numbers of children born to those interfaith couples.   ...

To me, Jewishness–and other religious and cultural identities–are not something that can only be passed from mother to child.  Jewishness not just a religious, but a cultural identity.  And how does it make any sense for boards of Rabbis to decide who is and is not Jewish, simply based on the faith of ones’ mother?

... Jewish identity, religion, and culture are complex, and who is a Jew or not a Jew often depends on who you ask and by what set of standards and what denomination one uses to make that determination. ...

No comments:

Post a Comment