Thursday 13 January 2011

Doctrine van de Drievuldigheid

Verdedigers van de doctrine van de Drievuldigheid of Drie-eenheid eisen dikwijls dat het een mysterie is dat niet goed kan begrepen worden maar dat wij uit geloofsredenen werkelijk zo moeten aanvaarden zoals het is.  Voor vele Christenen is het een dogma of vastomlijnd begrip dat aan geen beredenering meer onderworpen kan worden.  In de Katholieke Kerk heeft men zo meerdere zaken die men aanschouwt als waarheden waarvan de Kerk plechtig heeft verklaard dat zij door God geopenbaard zijn en derhalve door de mens moeten worden geloofd.  Maar de berichten van de Bijbel, de overlevering in de Heilige Geschriften werden altijd helder betekend.  Zij hoefden in geen complexe taal opgesteld worden want dienden voor het gehele volk.  Iedereen moest de Bijbelse Waarheid kunnen verstaan.  De Bijbelboodschap was bedoeld eenvoudig en ongecompliceerd te zijn.

Het wordt soms dat beweerd als de meerderheid van Christenen gelooft in de Drie-eenheid, zij gelijk moeten hebben.  Nochtans, heeft de meerderheid zelden gelijk.  Zie b.v.  de ervaringen van Noah en Jezus zichzelf.

Het is verleidelijk te zeggen dat het een academisch argument is en niet echt belangrijk.  Nochtans, wanneer u tot in de details gaat kijken en er echt gaat over denken is de doctrine van de Drie-eenheid onzin voor de basis en betreft het cruciale Bijbel onderricht dat God zijn zoon gaf om voor ons te sterven.  (b.v.  Johannes 3:16)

Bij de afsluitng van 2010 gingen de Broeders in Christus van Burton-upon-Trent ook dieper in op dit onderwerp.  U kan een samenvatting van hun Bijbeluur presentatie vinden op Burton Christadelphians in het artikel: The Trinity: paganism or Christianity?

Om verder een beter inzicht te krijgen raden wij u aan om ook de geschiedenis van het Christendom even verder in te kijken.  Wij zouden als Christenen die persoon moeten volgen door wie wij de naam Christen dragen, namelijk Jezus (Yeshua) van Nazareth.  Jezus volgen is dan een van de eerste stappen die wij moeten doen in navolging van zijn andere volgelingen de apostelen.  Deze Joden brachten ook niet Joden tot het geloof in de Messias maar hadden weerwerk in hun eigen geloofsgemeenschap de Israëlieten en in het Romeinse Rijk met al de Griekse en andere invloeden.

De Belgische Bijbelstudenten zullen in de volgende weken het verhaal van het ontstaan van de Drievuldigheid verder uitspitten in hun artikelenreeks over de Geschiedenis van het Christendom:
Geschiedenis van het Christendom met De Vroege dagen van het Christendom: de Eerste Eeuw; Positie en macht; en de in de komende weken en maanden nog te verschijnen artikelen:  Minimaliseren van Gods Kracht de Heilige Geest; Verhoging Afdwaling (Naar de Tweede Eeuw en verder); Hellenistische invloeden; Politiek en macht de eerste prioriteit; de Universiteiten; en andere.


Lees ook: De Bijbel als Gids; Vele kerken
Diepgaander: Heilige Drievuldigheid of de Heilige Drie-Eenheid
Is God drie-eenheid
Geloof in slechts één God
God Helper en Bevrijder
Eigenheden aan God toegeschreven
Jehovah wiens naam heilig is
Eigenheden aan Jezus toegeschreven
Geloof in Jezus Christus
Reden en dat Jezus niet God is
God, Jezus Christus en de Heilige Geest
God versus goden
Afgoderij

In English: Bible guide; Many churches; First Century of Christianity; Position and power;

The Trinity: paganism or Christianity?No comments:

Post a Comment