Tuesday, 8 March 2011

Anglicanen stappen over naar de Katholieke Kerk

Al enkele jaren rommelt het in de Anglicaanse kerk. Vanuit het Katholieke bastion werd hier niet met Argus ogen op toegezien.  In deze moderne tijd kwam er een gelegenheid om terug in de tijd te stappen en met het conservatisme aanlokkelijk te zijn.

In januari 2011 werd met pauselijke toestemming een ordinariaat opgericht voor Britse anglicanen, die met behoud van hun tradities zouden overstappen naar de katholieke Kerk.Er werd een korte opleiding voorzien voor de geestelijken die eerst tot diaken en daarna tot katholiek priester werden gewijd.

Volgens het Britse weekblad ‘The Tablet’ start een eerste groep van twintig ontevreden anglicaanse geestelijken en meer dan zeshonderd gelovigen op Aswoensdag met de voorbereiding van hun overstap naar de katholieke Kerk. Hun officiële toetreding tot de katholieke Kerk zelf vindt plaats tijdens de Goede Week.

Voor de opvang van de anglokatholieken en de oprichting van hun ordinariaat, een niet-territoriumgebonden eenheid onder gezag van een ordinarius (bisschop) maakte de Britse katholieke Kerk 290.000 euro vrij.