Wednesday 16 March 2011

Hebt u een Engelse Bijbelvertaling?

Hebt u een Bijbel thuis? Leest u het regelmatig?

Heb u meer dan een Bijbelversie in huis? Welke vertaling verkiest u?

Hoewel de belangrijke godsdiensten van de wereld gebaseerd zijn op de pennestreken van mensen, gebruiken de Christenen een verzameling van boeken welke zij geloven dat deze het Woord van God aan ons laten brengen wel door wereldse mannen, maar schrijvers die zeggen dat het niet hun woorden zijn, maar de Heilige Woorden van de Schepper van dit heelal. Die schrijvers waren geïnspireerd door God de Vader van allen.

De Bijbel bestaat onder ons als een boek en handhaaft een overzicht van de menselijke natuur van het begin tot het einde. Maar toch wordt inderdaad van meer dan 60 boeken, geschreven door over 40 verschillende auteurs dat er een vorm van eenheid is. Doorheen het ganse werk is er één constante, één door te trekken lijn, én één gelijke zeggingskracht.
Tochthans is het samengesteld met verschillende schrijfvormen, van zuivere historische uiteenzettingen, tot lyrische drama's en poëtische gedachten. Het is een compilatie uitgaande van de dagen van Mozes (1400 BC) naar de dagen van de apostel Johannes (einde van de 1st Eeuw v.G.T.), welke een periode van 1.500 jaren overspant. Haar geschriften zijn niet slechts filosofische voorspellingen. Zij zijn in de menselijke geschiedenis geworteld, gaande over actuele naties en echte mensen.

Consequent vinden wij daarin de blootstelling van de natuurlijke neigingen van de mens, nationale trots, ontaarde koningen, het zelf-toegeeflijk verlangen voor macht en bezit, bereidheid om de idolatrie van andere naties aan te nemen, verenigd met een aanhoudende verwerping van de ingelichte geboden van hun God, het goede maar ook de slechte dingen die zij deden, zelfs de schrijvers. Alles werd neergeschreven om de mensen van deze wereld tot voorbeeld te zijn en op te voeden.

Die Geschriften werden vertaald in vele talen zodat iedereen het in een spraak zou kunnen lezen die zij zouden kunnen begrijpen. Maar als mensen hebben wij onze voorkeuren. Zo "wat is uw favoriet"?, is de vraag van deze maand.
Indien u een Engelse Bijbelvertaling gebruikt, welke krijgt dan van u de voorkeur?

This month's survey question on This is your Bible.com:
close

What English Bible do you use?

KJV / AV The 1611 Authorised King James Version

NIV New International Version

ESV English Standard Bible

RSV / NRSV Revised Standard Bible

NLT - New Living Translation

Other

No preference

x  close

To find out why and how Christianity is different from all other religious belief systems in the world, click here to read:

"The Divine Origin of the Bible"No comments:

Post a Comment