Tuesday 15 March 2011

Meeting - Vergadering

Under the tag "vergadering" or "meeting" you shall be able to find articles on the act or process of people coming together organised as an assembly, or to come face to face with, to company of like minded people or with others for a common purpose or for a conference, session or sitting, either to hear others speak, exchange ideas, to be introduced to, to find or experience, or to encounter in unison or in conflict. The meeting is a gathering of two or more people that has been convened for the purpose of achieving a common goal through verbal interaction, such as sharing information or reaching agreement. On these pages, mainly it shall handle the appointment of brothers and sisters in Christ or the rendezvous of religious people.

See also:
to gather; come together; get together, come together; congregate (people) forgather (vergadering/omgaan) gather (people/bijeenkomen/verzamelen van mensen) group (people) meet (vergadering) , holding a reunion,

in Dutch: Verzamelen, vergaderen, zitting houden, samen komen, treffen, bijeenkomen, verzamelen van mensen, zich verzamelen, groeperen, samenrotten, ontmoeten, reüniëren, omgaan, saam gaan, samen gaan

in German (Duits): zusammenkomen; zusammentreffen; sammeln; sich versammeln; vereinen

in French (Frans): se réunir; assembler; rassembler; s'assembler; se rencontrer; accumuler;

Find more about coming together and meeting:
Congregate, to gather, to meet
Congregation - Congregatie
Parish, local church community - Parochie, plaatselijke kerkgemeenschap

And about the reasons why to come together:
Bad habits are like a comfortable bed
Church sent into the world

Or about getting together as the first Christians did to meet each other and to pray: Works of The First Century Ecclesia or to be Working for God
Either coming together as members or not as members: Is membership important?


***

Onder de etikettering "vergadering" of "ontmoeting" zal u artikelen kunnen vinden die handelen over de daad of het proces waarbij mensen tezamen komen of die een georganiseerde bijeenkomst uitroepen als een vergadering, om met elkaar in confrontatie te gaan of van gedachten te wisselen, al of niet met één en hetzelfde gemeenschappelijk doel of voor een conferentie, sessie, zitting of om anderen te horen spreken, ideeën uit te wisselen, om voorgesteld te worden, om dingen te vinden of te ervaren of een ontmoeting aan te gaan in eenstemmigheid of in conflict. De meeting is een bijeenkomst van twee of meer mensen die zijn samengeroepen teneinde het bereiken van een gemeenschappelijk doel door mondelinge wisselwerking, zoals het delen van informatie of het bereiken van een overeenkomst. Op deze pagina's zal het hoofdzakelijk de bijeenkomst van broeders en zusters in Christus of de rendez-vous van godsdienstige mensen behandelen.

Zie ook de bovenstaande linken

En vindt meer over het verzamelen en bijeenkomen in:
Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen
Congregatie
Parochie

Aanverwant kan u ook lezen:
Gemiste bijeenkomst ook een gemiste kans
De ecclesia als lichaam van Christus
Maken van een kerk
In een bijeenkomst samenkomen om te debatteren, overeen te komen of geschillen te bespreken en op te lossen, al of niet samen te gaan met anderen: Al of niet toegeven aan de wereld + Kerkgroei en samengaan
Groei in karakter
Samen komen zoals de eerste Christenen deden om te vergaderen maar ook om te bidden: Eerste eeuw Ecclesia

No comments:

Post a Comment