Monday 21 March 2011

Mogelijkheid tot leven

Zij die in het Boek der Boeken kijken en de uitdaging aan gaan om tijd te nemen om dit Woord van God te bestuderen kunnen er zeker van zijn dat God naar beneden kijkt. Hij wil weten of er zulke zijn die van Zijn Woorden houden, deze willen aanhoren, ze ook echt willen begrijpen, ze opvolgen, en mensen die Hem echt willen zoeken.

In deze wereld kunnen wij als een gevangene voelen, met onze handen gebonden, in een soort van gevangenis. Wij kunnen ons verlaten voelen, of alleen en vergeten voelen. Maar God vergeet u niet. Hij is in Zijn Creatie geïnteresseerd en is gewillig zich aan te bieden naar diegene die Hem willen vinden. Ook voor hen die klaar zijn Zijn zoon aan te nemen strekt Hij Zijn hand uit naar deze wereld.

In het Boek, het Woord van God kunnen wij een Nieuw Testament  vinden dat ons over de Nieuwe Overeenkomst, het Nieuwe Verbond en over die ene persoon vertelt die zijn leven voor iedereen gaf. Door het geven van zijn leven ontvangen wij de mogelijkheid om te leven.

Ook al kunnen wij zo verschillend van ras zijn dat ons een studie in verscheidenheid kan voorschotelen, mogen wij ons ondersteunen in een verbazingwekkende variatie van mogelijkheden.
Of wij nu een van de 6.000 talen spreken kunnen wij door het luisteren naar de Woorden van God en door ze toe te passen toch nog gelijk worden.  Al de gedeelde gemeenschappelijke aangelegenheden, behoeften, verlangens, maar ook die moeilijkheden rondom ons en verleidingen, zijn uiteindelijk dan gedeelde smarten waar wij elkaar ook oplossingen voor kunnen geven.

De wil om tot economische veiligheid en tevredenstellend werk te komen is iets algemeens voor de mens. Iedereen op deze aarde verlangt naar veiligheid op alle gebied. En de meesten wensen niet enkel dat geluk voor zichzelf alleen, maar ook voor hun partner, hun kinderen en kleinkinderen. En zij die de mensen lief hebben verlangen ook dat hun gehele omgeving in geluk mag baden, van welstand en vrede.

Als wij het Woord van God ons eigen maken kunnen wij het ook gemakkelijker met anderen delen, door de standvastigheid en bedrevenheid van ons geloof.
De voor ons zo nodige vriendschap en steun van en aan anderen kunnen wij delen met anderen. Wij gedijen op menselijk contact en liefde. Jong of oud, koesteren wij goede gezondheid.

In deze wereld mogen wij vertoeven en kunnen wij het geluk hebben dat wij met elkaar kunnen delen.

Het regelmatig doornemen van de Bijbel geeft ons de kans advies aangeboden te krijgen dat ons verder helpt om de taaie economische voorwaarden van heden te overleven. door regelmatig de Bijbel te bestuderen kunnen wij die Bijbelse principes herkennen die ons kunnen helpen  voorkomen onnodig te lijden. De bijbel brengt de de principes naar voor waar wij moeten   mee akkoord gaan indien wij voorgoed onder de regel van het beloofde koninkrijk van God wensen te leven. De Bijbel kan onze leven verbeteren en op weg helpen om zelf beter te worden en anderen het ook beter te laten hebben.

Wij kunnen anderen uitnodigen om ook die kennis te delen en samen rond de tafel te zitten om Jezus te herinneren. Laten wij allen samen God zoeken en met Jezus op stap gaan om deze Almachtige Vader te naderen.

+

Lees ook Rob Clements aanmoediging van vorige zondag > Time to open clenched fists

No comments:

Post a Comment