Monday, 4 April 2011

Achtergelaten aan een paal tot in de dood

Engelse versie / English version: Impaled until death overtook him

De Joden hadden het plan opgesteld om zich van de Nazarener Jezus te bevrijden. Deze gewone man die rondtrok en allerlei wonderen deed was hen een doorn in het oog.

Toen de Joden eerst bewust werden van de aanwezigheid van de Heer Jezus, waren zij hoopvol en opgewekt. De Romeinen hadden hen van hun onafhankelijkheid beroofd en zij stoorden zich daar aan. Zij wilden een koning van hun eigen en Jezus van Nazareth zoals zij hem noemden, scheen een waarschijnlijke kandidaat voor die taak. Hij scheen al de geschiktheden te hebben!

Jezus won meer gunst en prijkte berouw en persoonlijke heiligheid. De Joodse leiders konden echter deze klemtoon op morele integriteit niet waarderen. Zij voelden zich geviseerd en berispt, niet alleen door zijn woorden maar ook door de ontzagwekkende heiligheid van het karakter van deze profeet-leraar. Ook waren zij jaloers op zijn populariteit met de gewone mensen. Zij dachten niet langer aan Jezus als een toekomstige koning, maar de gewone mensen schenen nog steeds aangetrokken tot die idee. De opwinding van de menigten zou verdacht kunnen lijken voor de Romeinen en de Joodse leiders waren bang dat zij zowel de Joodse plaats en natie zouden kunnen ontnemen. (Johannes 11:47.48)

Jezus moest deze mensen onder ogen kijken die het niet aandurfden een persoon te dulden wiens ambitie in het leven was aan de wetten van God te gehoorzamen. Op dat vlak is er vandaag nog niet veel veranderd. De mensen hebben niet zo graag een mens die volgens de regels van God wil leven. De meeste mensen keuren de noodzakelijke standaarden door God bepaald af. Zij verkiezen aan hun eigen menselijke instincten te gehoorzamen. En wat zijn deze instincten? De Heer Jezus vertelt ons: "Van binnen, uit het hart van mannen, komen kwade gedachten voort, overspel, overspel, moorden, diefstallen, hebzucht, boosaardigheid, misleiding, wellustigheid, een kwaad oog, lastering, trots, dwaasheid: alle deze kwade dingen komen van binnen en bezoedelen de man" (Markus 7:21-23). Alle mensen demonstreren door hun eigen daden dat zij de weg van ongehoorzaamheid goedkeuren.

Jezus Christus werd gekruisigd omdat de Joden hem haatten en van hem bevrijd wensten te worden. Dit is een duidelijke reden.
Voorzeker had God hen kunnen doen stoppen met het uitvoeren van deze verschrikkelijke misdaad. Men kan zich afvragen waarom Hij Zijn Zoon niet de pijn en schande van kruisiging heeft bespaard. Duidelijk was God machtig genoeg om tussenbeide te komen en de misdaad te voorkomen. En hoewel de Heer Jezus nog drie maal naar zijn Vader bad, "Indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan." God is niet tussenbeide gekomen. Indien de principes van God zouden moeten gehandhaaft blijven en Zijn doel volbracht worden, was interventie niet mogelijk. Het plan van God vereiste dat Zijn zondenloze Zoon zou moeten gekruisigd worden, het is aan een paal gehangen worden tot de dood er op volgde.

De veroordeelde man werd met repen van leder afgeranseld waaraan stukken van bot of metaal waren bevestigd. Sommige mensen stierven reeds tengevolge van deze zweepslagen, maar Jezus bleef levend en moest een zware houten balk dragen. Hij werd, door handen en voeten gespijkerd aan de houten balk die dan hardhandig naar een verticale positie werd gebracht en standvastig in het terrein werd opgeheven. Dan werd hij eenvoudig verlaten te sterven. Hij werd niet gedood -- slechts vastgespijkerd in een positie waarvan ontsnapping onmogelijk was en achtergelaten tot de dood over hem kwam. Gelooft u dit?

Breng uw stem uit in de maandelijkse enquête:

This month's survey question:
close

The Meaning of the Cross

Jesus died instead of us to appease the wrath of God for all time.
He did NOT die as our substitute but rather as our representative.
He didn't actually die. His staged death was an elaborate plot.
Don't know.

> http://www.thisisyourbible.com/

No comments:

Post a Comment