Friday, 29 April 2011

Koninklijk huwelijk en heidense gebruiken

Is het werkelijk zo dat het sprookjeshuwelijk van prins William en Kate Middleton wordt omgeven met allerlei bizarre symboliek?

Volgens mij berust heel veel op pure toevalligheden. Dat Prins William uit een moeder met de naam van de godin Diana werd geboren, tijdens een zonsverduistering op 21 juni 1982, een dag waarop in de heidense feesttradities de 'heilige koning' geofferd wordt aan de 'godin', om vervolgens tijdens de herfst equinox terug te keren als de 'heer der schaduwen' is een mooie vertelling. Sommige tongen beweren dat de symbolische 'godin' / 'Mei koningin' of 'koningin des hemels' die Kate Middleton vertegenwoordigt volgens deze rituelen niemand minder dan Williams overleden moeder Diana zijn.

"Het bijzondere mozaïek bevat een interessante verwijzing naar 'zeeslangen' (vertaald met 'enorme walvissen') die ook bekend stonden als 'draken'. In de Bijbel vinden we deze terug als de 'Leviathan'; de draak staat in de Bijbel symbool voor satan, de duivel. Een inscriptie in het mozaïek bevat een rekensom die uitkomt op het getal 19.683, de dag van het veronderstelde 'einde van de wereld'. Omdat niemand echter de begindatum van de berekening weet valt niet te zeggen wanneer 'het einde' volgens het mozaïek zal komen. (Als het om dagen in plaats van jaren gaat dan gaat het om een tijdsperiode van bijna 54 jaar. Prins William wordt 54 in 2036, precies het eindjaar van de 1244 jaar lange 'Saros 2 Oude Noorden' zonsverduisteringscyclus, die begon met de kroning van de eerste erkende Engelse Koning - X.)" schrijft Xander in zijn blog.Het mysterieuze Cosmati mozaïek in de kerk waar de uitvaart van Diana plaats vond, stamt uit het jaar 1268 en stelt het exacte centrum van de kosmos voor volgens 'ingewijden'. In oude tijden werd het centrum van de kosmos gezien als de zetel van mythologische koning Saturnus of Chronos, de koning van de tijd en in de christelijke theologie 'satan', de tegenstander van God. 


Beltane / Beltain "Mei dag" is vernoemd naar Baäl die dan zijn eigen zoon geofferd zou hebben en ligt vlak voor de deur. Ik die zo van chocolade hou zou het fijn vinden om een zwarte chocolade cake op het huwlijk voorgesteld te krijgen. Maar anderen vinden dan weer de gelijkenis te groot van die donkere cake met de oude traditie. Er werd namelijk op Beltane een speciale cake gebakken, waarvan één stuk zwart gemaakt werd met kool. Alle jongens van een gemeente of dorp moesten dan geblinddoekt een stuk cake pakken. Degene die de pech had het zwarte stuk te pakken werd vervolgens geofferd aan Baäl."Beltane is de lenteversie van de Saturnalia en Openbarings (Epiphany) Feest rituelen, waarop erop vergelijkbare wijze een 'tijdelijke koning' werd aangewezen die de King of Misrule of de 'koning van wanbestuur' werd genoemd. Hij zou voor korte tijd als koning worden behandeld en vervolgens symbolisch worden geofferd. In oude tijden was dit een letterlijk (bloed-)offer."Wij zien in de toekomst niet grag het hood van de prins rollen en denken dat deze dingen toch misschien wel wat te ver gezocht zijn.Wel stote het tegen de borst hoe Jezus in een verkeerd daglicht werd gesteld tijdens de homilie en bepaalde gezangen. Duidelijk kon men ook bepaalde symbolische acties zien die niet in overeenstemming zijn met de Bijbel. Ook al worden tradities hoog gehouden zou men toch van bepaalde elementen moeten afstappen die niet in overeenkomst zijn met Gods Woord.

Lees meer in:
Huwelijk prins William vol met occulte en apocalyptische symboliek

En verder meer over dit sprookjespaar in:

Een prins en de dood
Lijden en huwelijk van een prins

en in het artikel over het Koninklijk huwelijk: Royal wedding Prince William & Catherine Middleton >

Married among the tombstones


No comments:

Post a Comment