Thursday, 21 April 2011

Onzeker over relevantie Bijbel

Engelse versie / English version: Unsure about relevance Bible

Misschien bent u onzeker over de relevantie van de Bijbel en beschouwt u het als slechts een ander boek in uw taal. Maar zijn de woorden die het de mensheid heeft geschonken niet zo veel specialer dan het gewone dagelijkse woord bracht?

Wij zijn bewust dat velen zeggen dat de Bijbel een geweldig bedrog, een hoax is. In welke mate zou het een vervalsing zijn en van wat?
Maar durfden dezen die er mee lachten het aan om die geschriften eens van dichterbij te gaan bekijken en ze te gaan bestuderen betreft hun waarachtigheid en geetrouwheid?
Hebben zij die er zo laaghartig en zwansend over doen het aangedurt om de Bijbel te onderzoeken? Hebben zij ook niet gecontroleerd dat het een bericht of waarschuwing met een geweldige relevantie en hulp zou kunnen zijn?

U zou naar het bewijs moeten kijken voor u beslist of de Bijbel al of niet waard is om er naar te kijken.

Kijk even naar de unieke wijze waarop gelijkaardige ideeën en principes door de verschillende boeken van de Bijbel lopen, die onze begrippen of inzichten kunnen versterken terwijl wij groeien.

Hebt u de antwoorden naar levensvragen gevonden  zoals:

* Waarom is er iets in plaats van niets? * Is er een speciaal schepsel dat Hem of zichzelf God van goden kan noemen? Wie is het? * Hoe legt u menselijke natuur uit? * Waarom moeten wij lijden? * Wat gebeurt na een persoon zijn of haar dood ? * Hoe stelt u het juiste en het verkeerde vast? * Hoe weet u dat u het weet?

Vind meer /
Find out more on:

  1. > Lifes big questions
  2. > What is the evidence that the Bible is special?

No comments:

Post a Comment