Thursday, 21 April 2011

Zeg het toch maar

'Dank God' (Romeinen 7:21; 1 Korinthiers 1:14) zeggen velen dat dit of dat niet gebeurt is. Beter zouden ze dit ook wel kunnen doen als er iets niet gebeurd is. Ook al durven zij wel eens zeggen dat het 'meer is dan een hart kan wensen' (Psalm 37:7) en zouden zij niet mogen 'oordelen naar het voorkomen' (Johannes 7:24) en worden velen 'getrokken door de liefde voor het geld' (1 Timotheus 6:10) en blijven achter met een gebroken hart (Psalm 34:18) de 'boom van het leven' niet vindende (Openbaring 22:2)

Herkent u deze uitspraken? Zij waren reeds te vinden in de Oude Handschriften die werden gebundeld als de Boeken der boeken voor hen die willen zien. In de Bestseller aller tijden kan u veel zinswendingen en spreuken vinden die algemeen uit de Bijbel in het gewone taalgebruik zijn opgenomen.
De Engelse taal is zo doorspekt van woorden die wij in de 400 jaar geleden vertaling konden vinden.

> King James Bible the source of many phrases and sayings which we still use in our daily conversation.   

Find more in : The Bible said it first

No comments:

Post a Comment