Monday, 6 June 2011

Assyrisch woordenboek bereikbaar voor publiek

Wat een onmogelijke opdracht leek en vast en zeker meerdere jaren geduld zou vergen is uiteindelijk toch verwezenlijkt.

Geleerden kwamen van Wenen, Parijs, Kopenhagen, Jeruzalem, Berlijn, Helsinki, Bagdad en Londen om zich met die van de V.S. en Canada mee in te zetten voor een monumentaal project met bescheiden begin.
In 1921 was men er aan begonnen met een kleine groep van geleerden en sommige indexkaarten. Het plan was een reeds lang dood zijnde taal te onderzoeken welke een oude wereld van wagens en concubines koninklijke decreten en dagboeken— en voortekens die van de hemelen en schaaplevers kwamen zou openbaren .

Een generatie gaf plaats voor de volgende, een eeuw vervaagde in de volgende. Sommigen begonnen er reeds vroeg aan in hun carrières; enzwoegden er nog steeds aan bij hun pensionering. Het werk was langzaam, frustreerde soms en beslist laag-technologisch: Schrijfmachines, mimeografische machines en de vertrouwde indexkaarten. Uiteindelijk, bijna 2 miljoenen van deze.

Jongerne vandaag met de computermogelijkheden zouden er ferm mee lachen en ondenkbaar vinden. Maar de doorzetters slaagden er in.

"Het Assyrische Woordenboek geeft aan ons de sleutel in de eerste stedelijke beschaving van de wereld," zegt Gil Stein, directeur van de universiteit van het Orientaals  Instituut (thuishaven van het woordenboek),  "Praktisch alles dat wij als vanzelfsprekend. beschouwen.. heeft zijn oorsprongen in Mesopotamië, of het de oorsprongen van steden, van staatsmaatschappijen, of de uitvinding van het wiel is, de wijze waarop wij de tijd meten en het belangrijkste de uitvinding van het schrijven."

Betreft de tabletten die verder reikten dan het koninkrijk en een taal die nuttig is om te doorgronden kan u meer lezen in: Ancient World Dictionary Finished - After 90 Years