Thursday 9 June 2011

On-Bijbelse instituut van de kerk

Nog maar een paar kranten geleden betoogde dr. Bram van de Beek in het artikel “Als seculieren zitten we in de kerk”:…. Vrijwel nooit heeft de kerk zich gerealiseerd dat haar eigen gedrag het probleem van de secularisatie is, en verwijst vervolgens naar één van de dieptepunten in de kerkgeschiedenis: het jaar 380 toenTheodosius de kerk verhief tot staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk.

In het Nederlands Dagblad is een polemiek ontstaan over Ouweneel en over Broeders in Christus, on-Bijbelse gedachten en de gevestigde kerken zoals de Gereformeerde Nederlandse Kerk. Het geloofwaardigheidsprobleem van de kerk raakt alles, ook de onderlinge christelijke omgang.

In de week voor de zondag waarop Bijbelleraar Willem Ouweneel voorging in de Rotterdamse samenwerkingsgemeente van christelijk- en Nederlands-gereformeerden, beschreef Koert van der Velde de spiritualiteit van de agelovigen: mensen die niet (meer) geloven, maar wel naar iets religieus verlangen.

Simon Streuper zegt: "De onbedoelde (?) suggestieve werking van Koert van Bekkum’s commentaar “Ouweneel” (nd 20-05-2011) maakt het geloofwaardigheidsprobleem van de kerk er alleen maar groter op. De verwijzing op de voorpagina van de krant (Beter een saai gebracht evangelie dan on-Bijbelse schittering van woorden) legt een direct verband met (de welbespraakte) ‘Ouweneel’ op bladzijde 13 aan wiens lippen 16 jarige Rotterdammers graag hangen, niet vanwege de schittering van zijn woorden, maar vanwege de Bijbels onderbouwde boodschap waaraan het daar kennelijk ontbreekt. Het klopt wat van Bekkum zegt: ‘er wordt al zoveel onzin verkocht’. Evengoed en evenzwaar door ‘geordende bevoegde predikanten’, en hij doet er zelf onbewust (?) aan mee. “Het geloofwaardigheidsprobleem van de kerk raakt alles, ook de onderlinge christelijke omgang”. Jezus zei eens: Hoe lang zal i u nog verdragen?"

Stefan Paas hield een verhaal over kerkplanting en de schreeuwende behoefte aan geloofwaardige kerken. En na Ouweneels optreden verscheen een boek van Joep 't Hart - nu over de twee miljoen zwevende gelovigen in ons land, die vooral gericht zijn op het leven hier en nu, maar daarbij wel dorsten naar spiritualiteit.

Koert van Bekkum geeft aan dat de wereld opgescheept zit met een on-Bijbelse instituut van de kerk zelf, die onderscheid maakt tussen bevoegde en niet bevoegde predikers; leken en professionals en de door henzelf gemaakte afspraken. Ook de reformatie en in haar spoor de tradionele kerken, hebben nooit afstand genomen on-Bijbels principen die spanningen opriepen, de tegenstellingen verscherpten, de gemoederen sterk beroerden en een broederlijke en christelijke omgang met elkaar om zeep brachten. Volgen hem is het ook maar normaal dat je dat krijgt wanneer je tegen de Schrift in wilt blijven verdedigen dat onbevoegde predikers on-Bijbelse schittering van woorden spreken en die van bevoegde predikanten best saai mogen zijn, als die woorden maar in overeenstemming zijn met de formele eigenhandig geschreven belijdenisgeschriften en kerkrechterlijke artikelen en bepalingen. Deze bepalingen zijn zo dichtgetimmerd dat wanneer Paulus a.s.Zaterdag uit de dood zou verrijzen hem a.s. Zondag de toegang tot de kansel van het instituut NGK en GKV subiet geweigerd moet worden op grond van hun eigen afspraken. Afspraak is immers afspraak en daar moet je je aan houden!

Niet alleen de kerk heeft zich vrijwel nooit gerealiseerd dat zijzelf de oorzaak van het probleem van haar secularisatie is, het geld ook voor haar ongeloofwaardigheid. De oorzaak van alle problemen begint in het eigen hart. Een van de grootste fouten die wij kunnen maken als christenen is onze zogenaamde ‘diepste overtuiging’ van het hebben van de juiste kerk, de juiste leer, de juiste opleiding. Wij verbeelden ons, ieder voor zich, dat we allemaal de toets van Goddelijke kritiek kunnen weerstaan. Dat is precies de valkuil waarin de kerk van Laodicea viel: ‘Ik ben rijk en verrijkt en heb aan geen ding gebrek.’ We merken niet eens dat wij zelf onze lachwekkende karikaturen tekenen en op het internet promoten.

Het Nederlands Dagblad artikel: Ouweneel

Simon Streupers Reactie op:Commentaar van Koert van Bekkum in het nd van 20-mei j.l. ‘Ouweneel’

No comments:

Post a Comment