Saturday, 16 July 2011

Doopplaats Jezus openbaar gemaakt

Vorige dinsdag heeft Kasr al-Jahud in Israël de plek aan de Jordaan waar volgens de overlevering Jezus door Johannes gedoopt werd, officieel opengesteld voor pelgrims en toeristen.
Er is heel wat inkt uit de pen gevloeid betreft die bewuste plaats en men kan zich vragen stellen of er hier niet uit commercieel oogpunt in aanwezigheid van politici en afgevaardigden van het leger en de christelijke Kerken een strategische plek werd uitgekozen. Er wordt gehoopt op 100.000 bezoekers voor de doopplaats in het voormalige militair gebied.

De plaats, aan de Israëlische kant van de Jordaan, ligt tussen twee omheinde mijnenvelden in verboden militair gebied aan de grens met Jordanië. Voor het pausbezoek in 2009 werd het sinds 44 jaar meestal niet toegankelijke stuk oever, waar Johannes de Doper gewerkt zou hebben, uitgebouwd. Tot nu toe moesten bezoeken aan de plek vooraf worden gecoördineerd met het leger. In de toekomst zal ze het hele jaar door vrij toegankelijk zijn voor bezoekers.