Thursday 28 July 2011

Jehovah Yahweh Gods Name

The Divine Name of God in pictures.

The Tetragrammaton, 6828 times mentioned in the Hebrew Writings of the Old Testament, can be found on bookrolls, pages, illustrations, paintings, statues and buildings around the world.

Gods Naam wordt wel 6828 keren aangehaald in de Hebreeuwse Geschriften van het Oude Testament. Het tetragram kan op verscheiden plaatsen in de wereld terug gevonden worden op schriftrollen, boekbladen, prenten, schilderijen, beeldhouwwerken en gebouwen.

Iehova, Iehovae, Jihovah, Jiova, Jheva, Jehoah, Jehova, Jehowah,Yehova, Yehowa, Yehwowah,
Jahwe, Jahweh, Yahweh

YHWH

JHWH

In the quotes Jesus used when he spoke he probably also used Gods Name because he knew that his Father wanted His Name to be know over the whole world
True Christians should sanctify God's Name by following Jesus and his disciples.

Wanneer Jezus de Schrift aanhaalde (teksten van het Oude Testament) gebruikte hij waarschijnlijk Gods Naam zoals deze reeds van de oudheid gekend was.
Ware Christenen zouden Gods Naam moeten heiligen door het voorbeeld van Jezus en zijn apostelen te volgen en deze Naam kenbaar te maken over de gehele wereld.

+

“That they may know that thou alone, whose name is Jehovah,
Art the Most High over all the earth.” (Psalms 83:18 ASV)

"That people may know that you, whose name is Jehovah,
You alone are the Most High over all the earth." (Psalms 83:18 NWT)


“That men may know that you, whose name alone is YAHWEH,
are the most high over all the earth.” (Psalms 83:18 KJBPNV)


+

"Dat men zal weten dat u alleen, wiens naam Jehovah is,
de Allergrootste bent over de gehele aarde. (Psalmen 83:18 ASVMAV)


Opdat men weet dat gij, wiens naam Jehovah is,
Gij alleen de Allerhoogste zijt over heel de aarde. (Psalmen 83:18 NWV)


“(83-19) dan zullen zij weten, dat "Jahweh" uw naam is;
dat gij de allerhoogste zijt op heel de aarde, gij alleen!” (Psalmen 83:18 Canis)+++++++++

No comments:

Post a Comment