Friday, 9 September 2011

Priester weigert uitvaart voor ge-euthaniseerde

NEDERLANDSE BISSCHOPPEN VERDUIDELIJKEN STANDPUNT OVER EUTHANASIE

BRUSSEL (KerkNet/RKK) – In een verklaring naar aanleiding van een priester die weigerde voor te gaan in een kerkelijke uitvaart van een parochiaan die ervoor koos zijn leven te laten beëindigen door euthanasie, nuanceren de Nederlandse bisschoppen het katholieke standpunt ter zake. “Als betrokkene daartoe heeft besloten, terwijl hij door emoties, angst en stress was overmand, is zijn innerlijke vrijheid en daarmee de toerekenbaarheid van de daad verminderd. In deze situatie kan de priester na rijp beraad tot de conclusie komen dat hij voor betrokkene een kerkelijke uitvaartplechtigheid kan houden.”

De bisschoppen maken ook duidelijk dat er wel degelijk alternatieven bestaan voor euthanasie en dat het een opdracht is om pijn en andere symptomen naar vermogen te bestrijden. “Hierbij kan men, wanneer er geen alternatieven voorhanden zijn om het lijden tot draaglijke proporties te verminderen, het risico nemen dat als bijwerking van zware pijnstillende middelen het leven wordt verkort. Tevens is het geoorloofd door slaapmedicatie het bewustzijn te verminderen of te onderdrukken, ook al kan dat leiden tot bespoediging van het levenseinde. Voorwaarde hierbij is dat op geen enkele andere manier pijn en andere symptomen tot draaglijke proporties kunnen worden teruggebracht en de dosis van de toegediende slaapmiddelen niet uitgaat boven wat nodig is voor de symptoombestrijding.”

(Kerknet)