Wednesday, 14 September 2011

Secularisatie, materialisme, atheïsme en Evangelie van het Leven

Vincent Kemme geeft op  Radio Maria (Nederland & Vlaanderen) een lezingreeks over de Verkondiging van het Evangelie van het Leven.
Hij spreekt ook over de God waarvan sommige mensen niet weten of Hij bestaat. Hij vraagt zich op 14 september hoe het (katholieke) geloof antwoord op Secularisatie, materialisme, atheïsme
en bespreekt of het geloof een relevantie is voor ons leven. Kan de mens de juiste oplossingen vinden voor zijn leven. Wat kan het antwoord zijn van hen die het geloof beleven en aanhangen? Ook gaat hij nader in op de agnostiek en het atheïsme, oorzaak en verband van secularisatie.

Christus wordt volgens hem gemythologiseerd en van zijn goddelijkheid ontdaan. De theologie wordt volgens hem aangepast aan de menselijke maat.Volgens hem wordt de taal en de moraal aangepast aan de tijdsgeest.
Men kan ook mensen vinden die willen opsluiten in hun eigen gelijk en de dialoog verspelen door hun te strakke (rechtse) houding.

Door de secularisatie zijn er ook mensen die op zoek zijn gegaan naar de essentie van het menselijk bestaan en het godsgeloof. Deze mensen trachten te leven vanuit hun geloof en treden de postmoderne samenleving toe en zoeken oplossingen voor de noden van deze tijd terwijl ze kracht putten uit de kracht van Jezus Christus.

Tijdens zijn slot gaat hij ook in op het beroven van het leven en de cultuur van het leven. Het leven van zijn waardigheid beroven blijkt volgens hem een gevolg van die secularisatie.

Reeds in een vroeger uitzending haalde Vincent Kemme aan dat het besef van onze oorsprong ons een hoog zelfbeeld geeft waarbij ieder van ons is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom staat het vast dat elke mens een unieke icoon van God is die om zichzelf gewild is.
Zij die geloven beseffen dat ieder kind dat geboren wordt uiteindelijk van God komt. Het is God die dat kind in het bestaan geroepen heeft, zelfs als dat kind niet onder ideale omstandigheden ter wereld komt. We kunnen daarbij denken aan kinderen die het gevolg zijn van ‘een ongelukje’, of van kunstmatige bevruchting, of zelfs van verkrachting. God heeft in Zijn schepping iets gelegd dat fundamenteel ‘goed’ is, zo goed dat zelfs indien wij onverantwoord handelen er nog iets fundamenteel goeds uit voort kan komen.

Volgens Kemme is anticonceptie een tegen het beeld van God in gaan, een lelijke kras op ene prachtige icoon, een aantasting van het goddelijke, het sacramentele, in de relatie tussen man en vrouw.
Eerbied voor het menselijk leven in wording moet geworteld zijn in een besef waar wij vandaan komen en waar wij naartoe gaan.

Moet men door gaan met een studie voor huisarts als men geen conceptiepil wil voorschrijven? stelt een bezorgde schoonmoeder van een student huisarts.
Dit zijn de vragen waar het om draait in deze tijd. Kemme denkt dat men wel huisarts moet worden maar in contact moet nemen met hen die lid zijn van de medische ethiek. Als Katholieke artsen moet er een helder beeld gevormd worden. Het zou niet mogen dat er geen Katholieke huisartsen zouden zijn.


Er zijn nog heruitzendingen, zo kan u deze en volgende uitzendingen nog aanhoren. Het vervolg komt op 21 september met: Redenen om te geloven in het evangelie van het leven (volgens de leer van de kerk). En als laatste deel komt op 28 september: Hoe beleven we het evangelie in de praktijk, privé, professioneel, maatschappelijk en kerkelijk?

De uitzendingen zijn steeds om 11 uur ‘s morgens en worden herhaald om 21 uur. U wordt uitgenodigd telefonisch vragen te stellen die Vincent Kemme in de uitzending (van 11 uur) live zal beantwoorden.

U kunt Radio Maria beluisteren:No comments:

Post a Comment