Friday 30 September 2011

Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua


Als wij het Hebreeuwse gebruik van namen na gaan, zien wij dat de vroegere namen steeds een betekenis hadden en dikwijls afgeleid waren van een 'hoofdnaam' of een ander persoon zijn naam of karakter waar een verband wenste mee gemaakt worden.

Zo ook is het met de zoon van God, die de "God met ons" of "Immanuel" / Emmanuel werd genoemd. In de Scandinavische landen is het nog steeds de gewoonte om te spreken over "de zoon van" (bijv. Johanson = de zoon van Johan).
Hij die gezonden was van boven en steeds te kennen gaf dat het niet hij was die de werken deed maar de Vader via hem,  is wel de persoon gezonden door God om de mensheid te redden, vandaar dat in zijn naam het verwerkt is dat YaHuWah Redt = Yahushua/Yehoshua/Jehoshuah.

Om die naam van die Nazarener dan te lezen kan men de Hebreeuwse schrijfwijze gebruiken Yahushua of de verkorte vorm Ya Shua (Jah Redt) maar men kan ook in het Arabisch schrift het brengen in onze taal en dan zou het gelijkaardig aan de andere namen moeten omgezet worden, waar de Yod wordt weergegeven als een J en niet als een Y. O diezelfde reden kan men trouwens ook niet opteren voor Yahweh of Yehowah.

Zoals men Jakob en Joshua gebruikt moet men gaan voor Jehovah en Jehoshuah/Jahushua of Jeshua.
De vraag die men kan stellen vandaag is in welke mate wij terug naar het origineel moeten grijpen of ons moeten houden aan algemeen bekende of meest gebruikte namen?

Iedereen kent Jezus of Jesus al is de uitspraak in de verschillende talen zeer verschillend. In het Nederlands en het Engels komt het wel gelijkvormend als de verbastering die ontstaan is om Jahushua/Jehoshua/Jashua in overeenstemming te brengen met de afgod waarin men in de driehoofdige god wenste te verwijzen met de uitspraak "Heil Zeus" = "Ya Zeus" ("Yea-Zeus"). Door deze heidense conotatie kan men zich afvragen of men zich wel aan die naam mag houden of niet beter doet om de werkelijke Hebreeuwse naam in de eigen taal al of niet om te zetten en al doende zo te spreken van Yahushua/Jahushua Jehovah Redt, of Yashua/Jashua Ja Redt of tot de vorm Jeshua (De verklanking van de Hebreeuwse uitspraak in het Nederlands van Yashua)?


Lees hier verder meer over in:

De verkeerde held

God over zijn Naam

The Bible and names in it


Lord or Yahuwah, Yeshua or Yahushua
Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment