Wednesday, 2 November 2011

Zeus een heerser van hemel en aarde

In de oudheid nam men aan dat het geheel der dingen wel oest geschapen zijn door een speciaal wezen. Al de geneugten die men kon verkrijgen door al het geen men kon bewonderen en verorberen. Maar als er iemand zo machtig kon zijn om dat alles te doen ontstaan kon hij dat ook doen reageren en werken: de aarde kon werken maar ook de lichten en de wateren konden werken. donder en bliksem waren de sprekende krachten van die god.

Zeus--greek-mythology-687267_1024_768 Het flitsende licht maakte dat hij kon waargenomen worden en daarvoor werd de bliksemschicht de symbolische voorstelling van deze god die als heerser van hemel en aarde, vader van de goden en van de mensen mocht zijn. Met de bliksemschicht kon hij de stralende zijn (Indo-Europees *Djev = stralende, verwant met Latijn dies = dag) duidend op een verwantschap met de verering van het heldere uitspansel. Zeus (Oudgrieks: Ζεύς, genitivus Διός of Ζηνος) is een figuur uit de Griekse mythologie welke voor de Romeinen dezelfde god was als Jupiter of Iupiter en als meest wezenlijke functie die van hemelgod had.Hij heerste vanaf de berg Olympus in Thessalië. De Germaanse volkeren vereenzelvigden hem met Wodan en de Scandinavische volken met Odin.

Iemand die zo veel macht had dat hij alles kon doen ontstaan moest wel inventief en avontuurlijk zijn. en mits de vrouwmens kinderen ter wereld kon brengen moest dat wezen wel mogelijks verbonden kunnen zijn of verleid kunnen worden door die machtige god.
Door zijn grote behoefte aan avontuur en speelsheid kreeg hij ontelbaar veel kinderen bij godinnen en aardse vrouwen. Velen werden door Hera gestraft. Er zijn ook verhalen die aantonen dat Zeus ook van mannen kon houden, zo werd deze koning in het vreemdgaan verliefd op de koninklijke Trojaan Ganymedes. Zeus was zo dol op deze jongen dat hij hem tot zijn wijnschenker maken (dan voel je je belangrijk), zo kreeg Zeus zijn Nectar aangeboden door Ganymedes. Zijn belangrijkste avonturen vonden plaats met: Maia (Hermes), Semele (Dionysos), Leto (Apollo en Artemis), Themis (de Moerae, dit waren schikgodinnen, en de Horen, dit waren de godinnen van de jaargetijden) en bij Mnemosyne verwekte Zeus de Muzen.

Vreemd is dat hij als heerser van hemel en aarde dan toch nog een zoon van Kronos (Lat. Saturnus) en Rheia, twee van de twaalf Titanen, de machtige zonen en dochters van Ouranos, de hemelgod kon zijn. Kronos was de opvolger van Ouranos. Zeus was als enige zoon ontsnapt aan Kronos' vraatzucht, die was opgewekt door een orakel dat voorspelde dat een van zijn zonen hem eens van de troon zou stoten. Om dit te voorkomen verzwolg hij al zijn kinderen. Maar de verdrietige Rheia wist de geboorte van Zeus geheim te houden en zij verborg hem in een verafgelegen, donkere grot op Kreta waar hij werd opgevoed door de nimfen. Daar dronk hij melk van de geit Amaltheia en brachten de bijen hem honing. Adriasteia en Ida, dochters van Melisseus, verzorgden hem. Ook de priesters van die streek, de Koureten, hielpen mee de jonge god te beschermen. Ze bewaakten de grot en als hij huilde sloegen ze hard op hun wapenrusting, zodat Kronos het niet zou horen.

Al vroeg, wellicht reeds in de Myceense tijd (ca. 1600 tot ca. 1100 v.Chr.), werd hij de centrale figuur van het Griekse pantheon en stelde hij de overige goden op de achtergrond. Naar het voorbeeld van hoofden van aanzienlijke geslachten op aarde stelde men Zeus voor als het hoofd van de godenfamilie.

Voor Europa zou hij aan de wieg liggen van onze contreien.

De beeldschone dochter was van Agenor en Telephasse, Europa ging op een dag met haar vriendinnen naar het strand van Sidona. zeus die alles gade sloeg vanuit de hemelen zag de beeldige minne en kreeg er zin in. In de gedaante van een tamme witte stier benaderde hij Europa en legde zich aan haar voeten. Toen Europa genoeg moed verzameld had om met de stier te spelen durfde zij zelfs op zijn rug te gaan zitten. Maar toen ze dat deed greep Zeus zijn kans schoon om zich op te richten en de zee in te rennen. Europa huilde en smeekte om terug te gaan, maar tevergeefs. Europa moest zichzelf goed vasthouden om niet te vallen. Zeus bracht haar naar Kreta, waar hij haar bij de bron van Gortyna (in de bosjes) beminde, vanaf dat moment zijn deze bomen groenblijvend, omdat ze de liefde van een god bedekte. Zeus en Europa kregen 3 kinderen: de legendarische Minos, de dappere Sarpedon en de rechtvaardige Radhamanthys. Er wordt gefluisterd dat Zeus de enorme robot Talus aan Europa gaf als geschenk.

Europa trouwde later met de koning van Kreta Asterion, die haar kinderen adopteerde, ook gaf hij het continent waar Griekenland en omliggende landen in liggen de naam Europa.

De stier steeg op naar de hemel en is sinds die dag een sterrenbeeld: de Stier.

Zeus is ook onafscheidelijk verbonden met Aphrodite die 'ontstond' toen Zeus de gonaden van Kronos in zee wierp.

Ook is er hier met deze god een vreemde verbintenis met een oermoeder Gaia van de Aarde (Oudgrieks: Γαῖα, Γαῖη of Γῆ) of Gaea (gelatiniseerd) in het Romeins Tellus of Terra. In dat licht paste Zeus of Ieus goed in het kader van diegenen die een gelijkenis met de Griekse en Romeinse goden wensten in het Christendom. As men Jeshua voor Ieus of Jesus ("Heil Zeus") nam kon zijn moeder Myriam als Maria ook moeder van god worden.Door tekens de naam Jesus of Jezus te zeggen kon men dan tegelijk Zeus vereren en alle heil toe brengen. Met zijn moeder als moeder van god en aardse moeder aan te nemen kon zij ook moeder aarde vertolken.

Voor hen die wilden vasthouden dat de aarde was ontstaan uit een zwart gat of uit chaos kwam Gaia als godin overeen. Zij is dan die oermoeder, de Aarde, die ontstond uit de Chaos aan het begin van de dingen. De Chaos bevatte alle basisbestanddelen, de vier elementen aarde, water, lucht en vuur. Daaruit ontstond onder anderen Gaea.

Zeus had enkele van Gaia, afgebeeld als een mollige vrouw, in de tweede grote oorlog om de hemelheerschappij, tussen Zeus en zijn tegenstanders, de monsterlijke Giganten.enkele kinderen gevangen genomen om te laten kwellen in Tartarus. De monsterlijke Giganten werden door Gaia opgeroepen om de kinderen te bevrijden. Hoewel de reuzen in hun woede hele bergen losrukten en op elkaar stapelden, won Zeus de strijd en werd hij voorgoed en onbetwist heerser van het heelal, als Opperste in de kring der goden.

Door Jeshua ook de rol van Zeus toe te dienen kon die nieuwe god ook heerser van het heelal worden.


No comments:

Post a Comment