Sunday, 19 February 2012

Antwerp Ecclesia

According to the latest news on Carelinks according to Duncan Heaster there is a Christadelphian ecclesia in Antwerp.

On the Carelinks website is written:

For January: "There are strong groups of Iranian brethren and contacts developing in Belgium and Scandinavia, as reported previously. This week it was our pleasure to visit again the group in Antwerp and to assist them with the baptisms of two brethren, D and D
These brethren both have wives and families, and they need our prayers in the difficult situation they are all in. Darius had been attended a church for a year but they refused to baptize him because he couldn't pay tithes. He then started searching wider for the real truth and was providentially led to us by a meeting with another Iranian brother."

For February:  "The spread of the Truth amongst the network of Iranian brethren throughout Western Europe is an amazing if largely unrecognized phenomena, and an amazing evidence that God is indeed active today amongst those often rejected and marginalized by Western society. Another brief visit was paid to the ecclesia at Antwerp, and we're pleased to report the baptism of brother A. Iranian brethren from elsewhere in Belgium travelled to be with us for this happy event and to strengthen our new brother."

It is incredible that in case there would be many Iranian Christadelphians in Belgium, they do not take any contact with other brothers and sisters in this so small country.
It is unbelievable that those baptised by Duncan Heaster in Belgium do not take any contact with us. The once I new of and contacted gave reasons why they did not want to have any contact with Christadelphians having any connection with CBM. It is really a shame and very unchristian like.

I would like to invite all those who want to call themselves Christadelphian and are staying in Belgium to contact the Christadelphian brothers from Mons and Leuven and contacting the Christadelphian Ecclesia Brussel-Leuven.

We should unite as brothers and sisters and come together, meeting regularly and forming one ecclesia together or having connections between the different ecclesiae. Not ignoring each others existence.

Saturday, 18 February 2012

Is er een komende Eindtijd

Meerdere malen hebben vroeger Bijbelonderzoekers van alle slag aankondigingen gedaan over een komende eindtijd. sommigen voorspelden dat deze eind 19° eeuw anderen eind 20° eeuw zou komen.

In onze contreien hoorden velen in de jaren zeventig het doemscenario verkondigen van een komende verschrikkelijke tijd, waarbij wij ons zouden kunnen behoeden en onze ziel redden indien wij ons bij het Wachttoren Genootschap en de Getuigen van Jehovah aansloten voor de Grote Dag in 1975.

Zoals meermaals in het verleden gebeurde ging 1975 voorbij zoals andere jaren en zagen sommige JG hun droom en hoop aan diggelen geslagen. Velen verlieten ook de gemeenschap en werden, het ergst: ongelovig, of gingen over tot de meer traditionele trinitarische kerken en werden er zelfs hevige voorstanders van en vechters tegen de niet-trinitarische gemeenschap.

Maar zoals de Jehovah Getuigen hun Bijbelstudie verder zetten bleven nog vele anderen Bijbel getrouw de Heilige Schrift onderzoeken in het volle vertrouwen dat God hun verder zou begeleiden op het pad naar de waarheid.

Voor JG hield dat in dat zij over gingen te zeggen dat zij "nieuw licht" hadden gekregen, voor anderen bleef het gewoon een verdere tocht op hun leerstellingen zoals zij die reeds jaren aanhielden.


Christadelphians
Christadelphians (Photo credit: PinkMoose)
Zo ook voor de Broeders in Christus of Christadelphians waar meerdere niet-trinitarische Bijbelonderzoekers zich gingen bij aansluiten, omdat zij het meest in overeenstemming waren met hun ideeën. doordat het echter niet zulk een gestructureerde organisatie is zoals de wereldwijde Getuigen van Jehovah zijn deze Getuigen voor Jehovah veel minder gekend en worden bij hun deur aan deur bezoeken wel eens de vraag gesteld of zij Jehovah Getuigen zijn. Maar de Christadelphians hebben er geen connecties mee. zij zijn een volledig onafhankelijke organisatie waar de gemeenschappen ook elk hun eigen onafhankelijkheid hebben. Er is in hun gemeenschap geen machtsstructuur.

Ook al is er geen overkoepelend orgaan heerst er onder de verschillende gemeenschappen een verbondenheid van ziel en geest. In die verbondenheid delen zij ook met elkaar gedachten en brengen over de landsgrenzen heen studiedagen.

Zo ook is er op 10 maart 2012 een studie- en ontmoetingsdag waar alle Broeders in Christus welkom zijn maar waar wij ook iedereen op uitnodigen die geïnteresseerd is in het Woord van God.

Dit maal zullen wij dieper op die verwachtingsdag ingaan en nagaan wat er staat te gebeuren en hoe wij ons in de toekomst zullen moeten gaan opstellen.


Noteer alvast de datum in uw agenda en kijk hier en op de ecclesia site van de Belgische Christadelphians uit naar meer gegevens.
> Christadelphian Ecclesia
+ Broeders in Christus WP

Enhanced by Zemanta

The hands of God's wrath

30 years ago it was a pivotal time for Jehovah's Witnesses, who were expecting the end of the world at the hands of God's wrath in 1975. They believed that all other people of the earth who rejected the prophecies of the Watchtower were about to be destroyed.

Today the Watchtower has reached its apex at 7 million members (1 million in the U.S.) There are millions of former Jehovah's Witnesses out there who live in fear and dread that they will be destroyed by the God of the Bible very shortly.

You may wonder what is going to happen shortly, or will it take several years before something is drastically going to change.

For sure we may know that the night has gone on for a long time and that daytime is coming near. this will be the subject of the Brethren in Christ from Holland their meeting and study-day on March the 10th 2012.

Do we have to offer some prospects to those who are not Jehovah Witnesses, and to them as well? Please do come and find out.

Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde

Op de nieuwe Broeders in Christus site is er een Nederlandstalige reeks begonnen over de man die de geschiedenis van het mensdom veranderde.

Eerst en vooral werd hij geboren op een bijzondere wijze die al voor veel controversie zorgde jaren na zijn ter wereld koming. Vervolgens werden heel wat baby's omwille van zijn ter wereld koming ter dood gebracht. Maar na de storm kwam weer kalmte en groeide hij in stilte op tot zijn dertigjarige leeftijd.

Na drie decennia begon hij zijn openbaar leven en zorgde spoedig voor enig tumult door de wonderbaarlijke dingen die hij deed en de vreemde zaken die hij kwam te vertellen. Hij sprak regelmatig in raadsels voor sommigen terwijl voor anderen de parabels of vergelijkingen mooie verhalen waren om naar te luisteren. Maar voor Jeshua, die nu beter gekend is onder de naam Jezus (Jesus), waren het niet zo maar verhalen, maar moesten het lessen voor het leven zijn die ons de mogelijkheid gaven om beter inzicht te krijgen in het Woord van God dat onder de vorm van de Torah tot het volk was gekomen.

De meester verteller bleek ook een meester leraar te zijn die meerdere volgelingen kreeg. Sommigen bleven hem lang volgen anderen haakten na een tijdje weer af, weer anderen durfden niet meer in zijn voetsporen te stappen omdat zij geviseerd werden door de maatschappij. Want uiteindelijk werd hij aanzien als een gevaarlijk heerschap.

Het gevolg was dan ook dat zijn naam vele malen misbruikt is geworden voor eigen doelen. Ook zijn leerstellingen werden later in de geschiedenis regelmatig verdraaid om zo door de wendingen in het kraam te passen van de menselijke leerstellingen die in die tijd gangbaar waren.

Maar uiteindelijk komt het er op aan dat er voldoende mensen bewust worden dat het veel belangrijker is om vast te houden aan die leerstellingen van die man, dan aan de theologische gedachten welke door anderen na hem aan zijn leven en werk zijn gegeven.

In de geschiedenis was niet enkel zijn geboorte een onderwerp van discussie, nog meer zou zijn eigen persoonlijkheid onder vuur komen te liggen. In de heidense traditie waren er namelijk steeds godmensen geweest en men moest tegen de gangbare gebruiken toch een 'evenpool' brengen. Om die reden werd de arbeiderszoon verheven tot een god in mensengedaante, terwijl de Bijbel, het Woord van God duidelijk te kennen geeft dat het om de Zoon van God gaat en nergens sprake is van god de zoon (een heel verschil).

Tijdens de jaarovergang werd er even alleen naar zijn geboorte gekeken, vooral omdat vele Christenen het heidense feest van het licht ook als hun feest Kerstmis nemen, dat dan zou dienen om de geboorte van Chrisuts Jezus te vieren, die officieel op 17 november -4 GT is geboren. Ook worden tijdens die feestdagen beeldjes en figuren gebruikt die helemall niet aanwezig waren in die regio en in dat seizoen.

Indien wij uw nieuwsgierigheid nu al kunnen opwekken raden wij al aan om met de Engelse reeks te beginnen, zolang een gelijkaardige Nederlandse reeks nog niet gepubliceerd is.

In het Engels kan u rond het begin van Jezus, zijn geboorte en zijn al of niet voor-bestaan of pr-existentie de volgende artikelen vinden:

 1. Jesus begotten Son of God #1 Christmas and Christians
 2. Jesus begotten Son of God #2 Christmas and pagan rites
 3. Jesus begotten Son of God #3 Messiah or Anointed one
 4. Jesus begotten Son of God #4 Promised Prophet and Saviour
 5. Jesus begotten Son of God #5 Apsotle, High Priest and King
 6. Jesus begotten Son of God #6 Anointed Son of God, Adam and Abraham
 7. Jesus begotten Son of God #7 A matter of the Future
 8. Jesus begotten Son of God #8 Found Divinely Created not Incarnated
 9. Jesus begotten Son of God #9 Two millennia ago conceived or begotten
 10. Jesus begotten Son of God #10 Coming down spirit or flesh seed of Eve
 11. Jesus begotten Son of God #11 Existence and Genesis Raising up
 12. Jesus begotten Son of God #12 Son of God
 13. Jesus begotten Son of God #13 Pre-existence excluding virginal birth of the Only One Transposed
 14. Jesus begotten Son of God #14 Beloved Preminent Son and Mediator originating in Mary
 15. Jesus begotten Son of God #15 Son of God Originating in Mary
 16. Jesus begotten Son of God #16 Prophet to be heard
 17. Jesus begotten Son of God #17 Adam, Eve, Mary and Christianity’s central figure
 18. Jesus begotten Son of God #18 Believing in inhuman or human person
 19. Jesus begotten Son of God #19 Compromising fact
 20. Jesus begotten Son of God #20 Before and After
 21. The Beginning of the life of Jesus Christ
 22. Christ having glory
 23. The Seed Of The Woman Bruised
 24. On the Nature of Christ
 25. Written to recognise the Promissed One

In het Nederlands zijn er nu ook al:

 1. Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten

 2. Het begin van Jezus #2 Aller Begin

 3. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden

 4. Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser

 5. Het begin van Jezus #5 Aankondigingsteksten uit de SchriftEnglish About a man who changed history of humankind

About a man who changed history of humankind

Sometimes it is not bad to take your dictionary and historical books with you in the Bible Study class.

With the times developing we can notice that several ideas enter the belief of people, though they are not always as it is written in the Holy books they say they take as their guide.

Like every religion Christianity could not escape the human thoughts and people who brought in their own teachings which they wanted that the whole community would take. In several denominations in Christendom we can find rules or teachings which can not be found in the Bible.

About the man from Nazareth, Jesus Christ many pages were filled with painstaking, sedulous penstrokes. The figure has been some one of much controversy and of opposition.

Though we may not forget that we have a man in the picture with a real historical case. We cannot deny his existence. But some say he existed already more than two millennia ago or even from the beginning of times.
At the Belgian Christadelphian Ecclesia Brussel-Leuven the turn of the year brought some interesting lectures about the birth of Christ and its celebration in many Christian homes.
May we recommend to have a look at the series which goes into debt in the origin of Jesus the person who is been called the Christ or Messiah.
In the articles you shall be able to see that this special man from Nazareth was able to interest many people but also to annoy many others. He came on to this world on a special manner and grew up in an ordinary workers family to become an incredible master teacher, who got many followers and by his death and resurrection changed history and  a lot of hearts of many men and women who got hope for the future.

Please do find the series in English:
 1. Jesus begotten Son of God #1 Christmas and Christians
 2. Jesus begotten Son of God #2 Christmas and pagan rites
 3. Jesus begotten Son of God #3 Messiah or Anointed one
 4. Jesus begotten Son of God #4 Promised Prophet and Saviour
 5. Jesus begotten Son of God #5 Apsotle, High Priest and King
 6. Jesus begotten Son of God #6 Anointed Son of God, Adam and Abraham
 7. Jesus begotten Son of God #7 A matter of the Future
 8. Jesus begotten Son of God #8 Found Divinely Created not Incarnated
 9. Jesus begotten Son of God #9 Two millennia ago conceived or begotten
 10. Jesus begotten Son of God #10 Coming down spirit or flesh seed of Eve
 11. Jesus begotten Son of God #11 Existence and Genesis Raising up
 12. Jesus begotten Son of God #12 Son of God
 13. Jesus begotten Son of God #13 Pre-existence excluding virginal birth of the Only One Transposed
 14. Jesus begotten Son of God #14 Beloved Preminent Son and Mediator originating in Mary
 15. Jesus begotten Son of God #15 Son of God Originating in Mary
 16. Jesus begotten Son of God #16 Prophet to be heard
 17. Jesus begotten Son of God #17 Adam, Eve, Mary and Christianity’s central figure
 18. Jesus begotten Son of God #18 Believing in inhuman or human person
 19. Jesus begotten Son of God #19 Compromising fact
 20. Jesus begotten Son of God #20 Before and After
 21. The Beginning of the life of Jesus Christ
 22. Christ having glory
 23. The Seed Of The Woman Bruised
 24. On the Nature of Christ
 25. Written to recognise the Promissed One