Saturday 18 February 2012

Is er een komende Eindtijd

Meerdere malen hebben vroeger Bijbelonderzoekers van alle slag aankondigingen gedaan over een komende eindtijd. sommigen voorspelden dat deze eind 19° eeuw anderen eind 20° eeuw zou komen.

In onze contreien hoorden velen in de jaren zeventig het doemscenario verkondigen van een komende verschrikkelijke tijd, waarbij wij ons zouden kunnen behoeden en onze ziel redden indien wij ons bij het Wachttoren Genootschap en de Getuigen van Jehovah aansloten voor de Grote Dag in 1975.

Zoals meermaals in het verleden gebeurde ging 1975 voorbij zoals andere jaren en zagen sommige JG hun droom en hoop aan diggelen geslagen. Velen verlieten ook de gemeenschap en werden, het ergst: ongelovig, of gingen over tot de meer traditionele trinitarische kerken en werden er zelfs hevige voorstanders van en vechters tegen de niet-trinitarische gemeenschap.

Maar zoals de Jehovah Getuigen hun Bijbelstudie verder zetten bleven nog vele anderen Bijbel getrouw de Heilige Schrift onderzoeken in het volle vertrouwen dat God hun verder zou begeleiden op het pad naar de waarheid.

Voor JG hield dat in dat zij over gingen te zeggen dat zij "nieuw licht" hadden gekregen, voor anderen bleef het gewoon een verdere tocht op hun leerstellingen zoals zij die reeds jaren aanhielden.


Christadelphians
Christadelphians (Photo credit: PinkMoose)
Zo ook voor de Broeders in Christus of Christadelphians waar meerdere niet-trinitarische Bijbelonderzoekers zich gingen bij aansluiten, omdat zij het meest in overeenstemming waren met hun ideeën. doordat het echter niet zulk een gestructureerde organisatie is zoals de wereldwijde Getuigen van Jehovah zijn deze Getuigen voor Jehovah veel minder gekend en worden bij hun deur aan deur bezoeken wel eens de vraag gesteld of zij Jehovah Getuigen zijn. Maar de Christadelphians hebben er geen connecties mee. zij zijn een volledig onafhankelijke organisatie waar de gemeenschappen ook elk hun eigen onafhankelijkheid hebben. Er is in hun gemeenschap geen machtsstructuur.

Ook al is er geen overkoepelend orgaan heerst er onder de verschillende gemeenschappen een verbondenheid van ziel en geest. In die verbondenheid delen zij ook met elkaar gedachten en brengen over de landsgrenzen heen studiedagen.

Zo ook is er op 10 maart 2012 een studie- en ontmoetingsdag waar alle Broeders in Christus welkom zijn maar waar wij ook iedereen op uitnodigen die geïnteresseerd is in het Woord van God.

Dit maal zullen wij dieper op die verwachtingsdag ingaan en nagaan wat er staat te gebeuren en hoe wij ons in de toekomst zullen moeten gaan opstellen.


Noteer alvast de datum in uw agenda en kijk hier en op de ecclesia site van de Belgische Christadelphians uit naar meer gegevens.
> Christadelphian Ecclesia
+ Broeders in Christus WP

Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment