Saturday 18 February 2012

Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde

Op de nieuwe Broeders in Christus site is er een Nederlandstalige reeks begonnen over de man die de geschiedenis van het mensdom veranderde.

Eerst en vooral werd hij geboren op een bijzondere wijze die al voor veel controversie zorgde jaren na zijn ter wereld koming. Vervolgens werden heel wat baby's omwille van zijn ter wereld koming ter dood gebracht. Maar na de storm kwam weer kalmte en groeide hij in stilte op tot zijn dertigjarige leeftijd.

Na drie decennia begon hij zijn openbaar leven en zorgde spoedig voor enig tumult door de wonderbaarlijke dingen die hij deed en de vreemde zaken die hij kwam te vertellen. Hij sprak regelmatig in raadsels voor sommigen terwijl voor anderen de parabels of vergelijkingen mooie verhalen waren om naar te luisteren. Maar voor Jeshua, die nu beter gekend is onder de naam Jezus (Jesus), waren het niet zo maar verhalen, maar moesten het lessen voor het leven zijn die ons de mogelijkheid gaven om beter inzicht te krijgen in het Woord van God dat onder de vorm van de Torah tot het volk was gekomen.

De meester verteller bleek ook een meester leraar te zijn die meerdere volgelingen kreeg. Sommigen bleven hem lang volgen anderen haakten na een tijdje weer af, weer anderen durfden niet meer in zijn voetsporen te stappen omdat zij geviseerd werden door de maatschappij. Want uiteindelijk werd hij aanzien als een gevaarlijk heerschap.

Het gevolg was dan ook dat zijn naam vele malen misbruikt is geworden voor eigen doelen. Ook zijn leerstellingen werden later in de geschiedenis regelmatig verdraaid om zo door de wendingen in het kraam te passen van de menselijke leerstellingen die in die tijd gangbaar waren.

Maar uiteindelijk komt het er op aan dat er voldoende mensen bewust worden dat het veel belangrijker is om vast te houden aan die leerstellingen van die man, dan aan de theologische gedachten welke door anderen na hem aan zijn leven en werk zijn gegeven.

In de geschiedenis was niet enkel zijn geboorte een onderwerp van discussie, nog meer zou zijn eigen persoonlijkheid onder vuur komen te liggen. In de heidense traditie waren er namelijk steeds godmensen geweest en men moest tegen de gangbare gebruiken toch een 'evenpool' brengen. Om die reden werd de arbeiderszoon verheven tot een god in mensengedaante, terwijl de Bijbel, het Woord van God duidelijk te kennen geeft dat het om de Zoon van God gaat en nergens sprake is van god de zoon (een heel verschil).

Tijdens de jaarovergang werd er even alleen naar zijn geboorte gekeken, vooral omdat vele Christenen het heidense feest van het licht ook als hun feest Kerstmis nemen, dat dan zou dienen om de geboorte van Chrisuts Jezus te vieren, die officieel op 17 november -4 GT is geboren. Ook worden tijdens die feestdagen beeldjes en figuren gebruikt die helemall niet aanwezig waren in die regio en in dat seizoen.

Indien wij uw nieuwsgierigheid nu al kunnen opwekken raden wij al aan om met de Engelse reeks te beginnen, zolang een gelijkaardige Nederlandse reeks nog niet gepubliceerd is.

In het Engels kan u rond het begin van Jezus, zijn geboorte en zijn al of niet voor-bestaan of pr-existentie de volgende artikelen vinden:

 1. Jesus begotten Son of God #1 Christmas and Christians
 2. Jesus begotten Son of God #2 Christmas and pagan rites
 3. Jesus begotten Son of God #3 Messiah or Anointed one
 4. Jesus begotten Son of God #4 Promised Prophet and Saviour
 5. Jesus begotten Son of God #5 Apsotle, High Priest and King
 6. Jesus begotten Son of God #6 Anointed Son of God, Adam and Abraham
 7. Jesus begotten Son of God #7 A matter of the Future
 8. Jesus begotten Son of God #8 Found Divinely Created not Incarnated
 9. Jesus begotten Son of God #9 Two millennia ago conceived or begotten
 10. Jesus begotten Son of God #10 Coming down spirit or flesh seed of Eve
 11. Jesus begotten Son of God #11 Existence and Genesis Raising up
 12. Jesus begotten Son of God #12 Son of God
 13. Jesus begotten Son of God #13 Pre-existence excluding virginal birth of the Only One Transposed
 14. Jesus begotten Son of God #14 Beloved Preminent Son and Mediator originating in Mary
 15. Jesus begotten Son of God #15 Son of God Originating in Mary
 16. Jesus begotten Son of God #16 Prophet to be heard
 17. Jesus begotten Son of God #17 Adam, Eve, Mary and Christianity’s central figure
 18. Jesus begotten Son of God #18 Believing in inhuman or human person
 19. Jesus begotten Son of God #19 Compromising fact
 20. Jesus begotten Son of God #20 Before and After
 21. The Beginning of the life of Jesus Christ
 22. Christ having glory
 23. The Seed Of The Woman Bruised
 24. On the Nature of Christ
 25. Written to recognise the Promissed One

In het Nederlands zijn er nu ook al:

 1. Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten

 2. Het begin van Jezus #2 Aller Begin

 3. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden

 4. Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser

 5. Het begin van Jezus #5 Aankondigingsteksten uit de SchriftEnglish About a man who changed history of humankind

No comments:

Post a Comment