Friday 23 November 2012

Eerste Creoolse Bijbel

Men kan zich afvragen of pidgintalen tot een taalgroep mogen behoren waarin de Bijbel mag of zou moeten vertaald worden.

De Creoolse talen vertonen een aantal opvallende overeenkomsten in grammaticale structuur met hun ontstaans of mengtalen. Zij zijn ontstaan uit de plaatselijke taal met een vermenging met Romaanse talen (Frans, Spaans, Portugees) en Germaanse talen (Duits, Nederlands, Negerhollands, het Berbice-Nederlands en Engels) onder de koloniale bevolking.

Jamaicanen kunnen Engels lezen en begrijpen en daarom vinden sommige critici het overbodig dat er een Bijbelvertaling in het Creools is. Voor de tegenstanders is het ook niet te rechtvaardigen dat een Patois Bijbel toch nog een dagloon zal kosten, maar niet zo mooi zal gebonden zijn of zo prestigieus als de Engelse bijbel.

Luke 1:1-4 wordt in het Creools vertaald als:

Tiyafilas Sa, Uol iip a piipl chrai fir ait dong di sitn dem wa apm mongks wi. Dem rait it dong siem wie ou dem ier it fram di piipl dem we did de de fram di staat, si di sitn dem wa apm an we priich di wod.

Lukas 1:26-28 leest als volgt:

26 Wen Ilizibet did prignant fi siks mont, God sen ienjel Giebrel go a wan toun iina Gyalalii niem Nazaret, 27 fi kyari wan mesij go gi wan yong uman niem Mieri we neva slip wid no man yet. Mieri engiej fi marid Juozif, we kom from di siem famblili we King Dievid did bilang tu. 28 Di ienjel go tu Mieri an se tu ar se, “Mieri, me av nyuuz we a go mek yu wel api. Gad riili riili bles yu an im a waak wid yu aal di taim

+

Lees er meer over in het Engels in:

Bible translated into Jamaican Creole Patois
Gad wod iina fi wi langwij!

No comments:

Post a Comment