Monday, 17 December 2012

Beperking opgelegd aan MET Broederschap

Jaarlijks gaven ruim 6000 mensen op hun belastingformulier in Hongarije aan dat 1 procent van hun belastinggeld naar de methodistische broederschap MET, moest.

Volgens de leider pastor Gabor Ivanyi is de aangifte op het belastingsfromulier in Hongarije de manier om te meten hoe groot de steun voor een bepaalde groep is. „We stonden daarmee op de zevende plaats van alle kerken in Hongarije.”

In hun werk is de broederschap –die in 1981 ontstond door een scheuring binnen de methodistenbeweging– vooral gericht op zigeuners. „Van de 1 miljoen Roma leeft ongeveer de helft in absolute armoede. Je snapt niet hoe zij overleven. Hen te helpen is voor ons een geestelijke zaak.”
Veel van de 140 locaties waar de broederschap wekelijks samenkomt, bevinden zich dan ook in de armere streken van het land. Maar ook in de hoofdstad Boedapest zijn de methodisten actief. Daar is Ivanyi rector van het Wesley Theologische School met duizend studenten. Daarnaast zijn er een ziekenhuis en een opvang voor daklozen.

In totaal had de broederschap 800 mensen in dienst. Daarvan heeft men zo’n 20 procent moeten ontslaan, omdat de kerk onder de nieuwe wet geen erkenning meer heeft en dus geld kwijtraakt.

Formeel voldoen de methodisten aan alle criteria voor erkenning. Jaarlijks gaven ruim 6000 mensen op hun belastingformulier aan dat 1 procent van hun belastinggeld naar de broederschap moest. Volgens Ivanyi is dat in Hongarije de manier om te meten hoe groot de steun voor een bepaalde groep is. „We stonden daarmee op de zevende plaats van alle kerken in Hongarije.”

Voor officiële erkenning heeft een kerk 1000 aanbevelingen nodig. Daarbij moet de kerk twintig jaar actief zijn in Hongarije. Aan beide eisen voldoet de broederschap. Ivanyi: „We voldoen aan alle eisen, maar we missen bij de regering de oprechtheid. De erkenning is blijkbaar geen recht, maar genade.”
Ivanyi denkt dat de premier een rekening met hem te vereffenen heeft. Vroeger trok hij samen met Orban op tegen het communisme. „Ik heb twee van zijn kinderen gedoopt. Van de parlementsvoorzitter heb ik de vader begraven. Maar ik heb de omslag naar minder democratie in de partij niet ondersteund en daarom val ik er nu buiten.”

De verandering van kerk naar vereniging heeft praktische consequenties. Een pastor van een vereniging kan bijvoorbeeld geen gevangenis meer bezoeken. Ivanyi: „Ik kan dat nog wel, omdat ik bekend ben en acht jaar in het parlement heb gezeten. Maar andere predikanten komen er niet meer binnen.”
De Hongaarse regering stelt dat deze wet alleen de financiële kant betreft en niet de geloofsuitoefening zelf.

Hierbij kan men natuurlijk vragen stellen. Een vereniging valt steeds onder de controle van het rijk en hoort haar ledenlijsten in te leveren. Hierdoor kan de staat volledige inzage krijgen in het geloof van de ingezetenen van haar land en weet zij achter welke waarden zij staan.

Volgens Gabor Ivanyi.zijn verenigingen ook niet zo vrij om zomaar vergadering in te richten, maar dat kunnen wij niet bevestigen." Als vereniging kun je ook geen school oprichten. Ook de communistische regering zei in de jaren zeventig dat er grondwettelijke vrijheid was. Maar de werkelijkheid was anders.” zegt Ivanyi.