Friday, 19 April 2013

Grootste oorzaak van atheïsme in de wereld zijn de Christenen

Jaap Marinus haalt denkelijk enkele woorden van Richard Francis Xavier (Brennan) Manning aan die vond dat de christenen de grootste oorzaak van atheïsme in de wereld van vandaag  zijn en wij kunnen hem geen ongelijk geven.

Als men ziet hoe de wereld reilt en zeilt valt het niet te verwonderen dat niet gelovigen vreemd opkijken naar mensen die beweren dat er dit of dat bestaat en dat die of diegene dit en dat gezegd heeft, maar er niets mee aanvangen. Lachwekkend wordt her wanneer er zulke gelovigen zijn die dan nog spreken over een hel waar mensen voor eeuwig zouden vervloekt worden en oneindige martelingen zouden moeten ondergaan, dat terwijl langs één kant zij al hun straf zouden gekregen hebben met de dood. Maar dat ter zijde gelaten, zijn diegenen die in zulke een martelplaats geloven dan toch niet bang dat zij er in zouden terecht komen. Dat blijkt namelijk uit velen hun levensstijl, welk in weinig overeen komt met de leer van diegene die zij beweren te volgen, namelijk Jezus Christus.

Brennan Manning vindt dat de grootste oorzaak van atheïsme in de wereld vandaag ligt aan het feit dat christenen die Jezus erkennen met hun lippen, naar buiten gaan en Hem ontkennen met hun levensstijl. Dat, is wat een ongelovige wereld, simpelweg ongelooflijk vindt. De man met een vlotte spraak die vond dat Redding er kwam door door genade door geloof. Hij geloofde dat er onder het ontelbaar aantal mensen die zich voor de troon en voor het Lam hij de hoer van de Kit-Kat ranch in Carson City Nevada zou zien, de vrouw die met tranen in de ogen hem vertelde dat ze geen ander werk kon vinden om haar twee-jarige zoon te ondersteunen. 

Afgelopen vrijdag gaf op 79-jarige leeftijd de auteur, frater en contemplatieve Richard Francis Xavier (Brennan) Manning zijn laatste adem.

Hij was de man die zei dat Jezus hield van de mensen om hem heen en dat zijn vader bereid was om ze allemaal op te nemen in Zijn Koninkrijk als ze naar Hem
wilden komen.


In zijn boek
"The Ragamuffin Gospel: Good News for the Bedraggled Beat-Up and Burnt Out" streeft  Manning er naar die "zogenaamde christenen die het aangezicht van God ontsieren, het evangelie van genade verminken, en anderen intimideren door angst." op hun plaats te zetten. Hij vindt het ondenkbaar dat de kerk hen verwerpt die door Jezus worden geaccepteerd. Jezus houdt van degenen die de Vader liefheeft. Als Jezus zondaars aanvaardt dan accepteert God zondaars - en Hij doet dat wel degelijk. Hoe kan iemand van ons het Koninkrijk binnentreden, behalve wanneer God ons in onze zondige staat aanvaardt ? (Romeinen 5:08)

De kloof tussen vrome woorden vanaf de kansel op zondagochtend en het gekonkel dat bij VatiLeaks aan het licht kwam, is natuurlijk wel heel groot. Dat de paus mede daarom de RKK wil hervormen is een logische stap. Maar in hoeverre is dit door te trekken naar jouw en mijn leven? Paus Franciscus zei: “Als priesters en gelovigen niet consistent zijn in wat ze zeggen en wat ze doen, tussen hun woorden en hun daden, dan ondermijnt dat de geloofwaardigheid van de kerk. Men moet in onze acties zien wat men uit onze monden hoort.” (bron)
Lees verder over dat atheïsme en de Christen houding in:


Christenen zijn de grootste oorzaak van atheïsme

+++

  • Brennan Manning and the #Ragamuffin Gospel
  • Death of a RagamuffinThe book ‘The Ragamuffin Gospel’ changed the way I viewed God in a lot of ways…
    Now I can’t say I agree with everything Brennan has to say, however I can honestly say that Ragamuffin Gospel gave me the direction I needed, the tools I needed and the breath of life into the Gospel that I needed, and it all happened just when I was getting tired of the same old Church routines.
  • Remembering Brennan ManningHis books reveal just how indescribably much we are loved and pursued by Jesus -  who loves each of us as we are and not as we (or anyone else thinks) we should be.  Of course, that love, which pursues us with such "relentless tenderness", never leaves us where we are - it draws us toward Jesus.  Drawing people toward Jesus was the life's work of Brennan Manning. 
  • A Post About Grace
    Brennan was a monk for a time. He spent time among the poor, hauling water pails with donkeys; he spent time in prison, just so he could sympathize. He struggled with alcoholism throughout his life. He wrote about (and believed in) the matchless grace of God, running out to meet him constantly.
Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment