Friday, 5 April 2013

Ruzie in de kerk van Jan Zijlstra

Jan Zijlstra Nederlands favoriete gebedsgenezer (73) kreeg in 1992 een ruzie met Johan Maasbach, oprichter van Johan Maasbach Wereldzending en vader van pinksterpredikant David Maasbach. Daarop ontstond een scheuring wegens een conflict over de vorm van genezingsdiensten, waarop Zijlstra de Levensstroom startte.

In februari 2010 kreeg Arno van der Knaap het leiderschap van de Levensstroom-gemeente in Leiderdorp. Maar nu zijn de meningsverschillen met Zijlstra op organisatorisch en geestelijk vlak zodanig opgelopen dat  Zijlstra die afstand deed van de leiding van zijn kerk, om zich op zijn rondreizende genezingsdiensten te kunnen richten, zich nu ook wil distantiëren van zijn vroegere groep.Zijlstra ging op zoek naar een nieuwe predikant voor de Levensstroom. Hij blijft zelf als vanouds overal in het land genezingsdiensten houden.

Een maand nadat Jan Zijlstra het voorgangersechtpaar Arno en Vanessa van der Knaap uit 'zijn' kerk had gezet, commandeerde hij de vrijwilligers op het Flevo Festival 2011.
Rolph en Hyona Hendriks volgden de Van der Knaaps op, maar in de Wondere Wereld van Zijlstra is ook voor hen inmiddels geen warm podium meer aanwezig.

Hendriks en Zijlstra zien elkaar binnenkort voor de rechter. Zij zitten beiden in het vijfkoppige bestuur van de Levenstroom-gemeente, waarvan de meerderheid vindt dat Zijlstra maar eens met pensioen moet gaan. Alleen Zijlstra zelf en zijn zoon Richard zitten in het Zijlstra-kamp. De heren Thomas en Hewitt staan aan de kant van Hendriks. Omdat dit zou betekenen dat Zijlstra uit zijn eigen kerk gezet wordt, stapt hij naar de rechter, zodat niet híj, maar Hendriks het veld moet ruimen. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag.

Het is ongelofelijk wat men in die diensten van die mensen te zien krijgt. De chaotische diensten worden door sommigen aangeraden om te ervaren. Zogezegd zou het geestelijk leven verrijkt en zou men er leren bidden. Maar dat soort van bidden is niet bepaald het soort bidden dat God van ons verlangt.


Herhalingen, proclamaties, krachttermen en uitspraken over het groeien naar God, trachten de mensen in trance te krijgen en slagen er ook in de mensen ver van deze wereldse bedoening te krijgen in een 'hoger geestesvervoering'.

Bekijk de video en lees meer in: