Saturday, 20 April 2013

Thema-avond over Syrië

Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen volgen de situatie in Syrië op de voet.
 Sinds het uitbreken van de Arabische revoluties in 2011, verruimden zij hun werking van het Israëlisch-Palestijns conflict naar de bredere regio.

 Centraal in hun politiek werk staat volgens hen het respect voor het internationaal recht en met name de bescherming van burgers. De Arabische revoluties vormen een keerpunt in de geschiedenis van de regio. Voor het eerst in decennia kwamen burgers massaal de straat op om basisrechten te eisen en slaagden ze erin om verandering af te dwingen. De keerzijde is echter dat de protesten op korte termijn de onstabiliteit in de regio vergrootten. Ook mensenrechtenschendingen namen sterk toe door onder meer de repressie van de heersende regimes.

In Syrië, waar het regime de protestbeweging met extreem geweld in de kiem probeerde te smoren, is de situatie bijzonder problematisch.

Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen  benadrukken dat er ondanks de militarisering nog steeds een civiele protestbeweging is, ook al is die naar de achtergrond verdrongen. Zo verlenen duizenden burgers humanitaire hulp in gebieden die niet meer onder de controle van het Syrische regime vallen. Op het moment dat Syrië desintegreert, ontwikkelt zich tegelijkertijd een dynamiek waarbij burgers middenveldstructuren en solidariteitsnetwerken oprichten. Ze weigeren passief te blijven onder het geweld of toe te kijken hoe hun opstand wordt gekaapt door radicale krachten. Wij pleiten er bij onze regering onder meer voor om humanitaire hulp te verhogen en te diversifiëren, via de steun aan lokale activisten en groepen. De Europese Unie moet meer investeren op humanitair vlak en ook samenwerken met de Syrische oppositie om vrije toegang tot noodlijdende burgers te krijgen.

Naar de mening van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen heeft de verdeeldheid van de internationale gemeenschap bijgedragen tot de escalatie van het conflict. Gebrek aan afdoende actie draagt echter aanzienlijke risico’s met zich mee: een ongeziene humanitaire crisis, spill-over effecten in de buurlanden en toenemende radicalisering en sektarisme op het terrein.

 Het politieke debat is echter sterk gefocust op het militaire luik, met name de mogelijke levering van wapens aan de rebellen van het Vrije Syrische Leger. Wij menen dat onze regering en de Europese Unie een politieke oplossing moeten blijven zoeken. Er is meer politieke en diplomatieke druk nodig op het Assad-regime en landen als Rusland en China om een transitie mogelijk te maken. Daarom moeten de diplomatieke inspanningen van Speciaal Gezant Brahimi verder worden gezet en kunnen militaire opties slechts een laatste toevluchtmiddel zijn.

brigitte_zevende-dag_14apr2013
Brigitte Herremans was op zondag 14 april 2013 samen met Philippe Henon, Koert Debeuf en vredesambassadeur Majd Khalifeh te gast in De zevende dag (op tv-één). Bekijk de reportage
In mei (co)organiseren Broederlijk Delen en Pax Christi twee info- en gespreksavonden over de situatie in Syrië:

Thema-avond over Syrië – 8 mei 2013

 • 1. Op 8 mei 2013, 20u. organiseren Missio Antwerpen, Commissie Rechtvaardigheid & Vrede en Heelheid van de Schepping, Pax Christi Vlaanderen, Broederlijk Delen en CCV Antwerpen een open avond over het conflict in Syrië en de gevolgen ervan in het Midden-Oosten.
Op het programma:
 • Analyse van de situatie door Brigitte Herremans, Midden-Oostenmedewerker Broederlijk Delen/Pax Christi Vlaanderen
  Brigitte Herremans (Broederlijk Delen)
  Brigitte Herremans (Broederlijk Delen) (Photo credit: CIDSE - together for global justice)
 • Theepauze
 • Getuigenis van Syrische vluchteling(en)
 • De situatie van de Kerken en christenen in Syrië
 • Interactie met de aanwezigen
 • Afsluitend gebed
Moderatie – Luc Claessens, voorzitter Commissie Rechtvaardigheid & Vrede en Heelheid van de Schepping
Theologisch en Pastoraal Centrum, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen.

 • 2. Op dinsdag 14 mei 2013 van 20u tot 22u in de Bibliotheek van Oudenaarde, Markt 35, Oudenaarde. Meer info
Twitter via @Briherremans

Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment