Tuesday 2 April 2013

Wie is Jezus volgens Prof. Buzzard

Naar aanleiding van het verscheinen van een pdf formaat van een belangrijk werk van Anthony Hubbard wens ik te melden:

In de Bijbel zal men nergens het woord Heilige Drievuldigheid vinden. God heeft Zijn Woord niet laten optekenen zodat enkel geleerde mensen dit zouden kunnen begrijpen.

God is een God van liefde, die de wereld geschapen heeft en Zijn schepping lief heeft. Hij wil dat iedereen in het universum Hem zal leren kennen en Hem ook zal leren beminnen. Voor de misstappen van de eerste mensen heeft Hij een oplossing voorzien. Daar en dan kon God een regeling getroffen hebben zodat de mens niet moest lijden, maar dan zou de mens zelf niets hebben kunnen bewijzen en was de beschuldiging van hen ook niet recht gezet.

De wereld heeft lang moeten wachten eer er eindelijk een man geboren werd die ook al werd hij regelmatig verleid (herinner:God kan niet verleid worden) of beproefd niet in de verleiding werd gebracht om tegen de wil van God in te gaan. Deze Joodse man heeft nooit beweerd God te zijn. Integendeel heeft hij zelfs gezegd niets te kunnen doen zonder God, Zijn en onze Vader, die groter is dan hem en tot wie wij moeten bidden zoals ook Jezus dat deed. Jezus was geen gespleten persoonlijkheid die tot zichzelf bad of riep in hoge nood. God, die niet liegt, zei ook over die Joodse man, toen deze gedoopt werd door zijn neef: "Dit is mijn welbeminde eniggeboren zoon."

Voor mij is het jaren geleden dat ik het boek van Hubbard nog gelezen heb. Ik weet dat er al herdrukken zijn geweest en hoop dat nog meer mensen dit mooie werk zullen kunnen doornemen en er van genieten, maar ook hierdoor een lichtpunt zullen mogen vinden in de woorden die uiteindelijk alles wel duidelijk zeggen in de Heilige Schrift als men komaf wil maken met al die dogmatisch leerstellingen die zo veel mensen omringen door jarenlange indoctrinatie of gewoonten.

Het durven afzetten van de wereld is ook het durven opzij zetten van dogma's en het leren luisteren naar de woorden van de Heilige Schrift zoals ze zwart op wit tot jouw komen.
a-buzzardProf. Buzzard schreef een prachtig e-boekje over een van de kernwaarheden van ons allerheiligst geloof: de Eenheid van God.Hij doet dit vanuit het Hebreeuwse denken.


Wie is Jezus – Een korte studie als bijdrage tot een herstel van het Bijbelse geloof. Download het volledige Nederlandse e-book als pdf-bestand. Lees ook het Engelse origineelBeluister ook het ingesproken e-book (Alex Tamming) (naar verwachting compleet begin April 2013) of download dit luisterboek.

No comments:

Post a Comment