Tuesday, 4 June 2013

Pakistaanse schoolhandboeken voeden op tot Discriminatie


Nawaz Sharif Parody
Nawaz Sharif Parody (Photo credit: Wikipedia)
De Commissie Rechtvaardigheid en Vrede van de Pakistaanse bisschoppen protesteert tegen de handboeken in de lagere scholen. Die zetten volgens de commissie aan tot onverdraagzaamheid en discriminatie van de religieuze minderheden, in plaats van de vrede en het samenleven te bevorderen.

De commissie bestudeerde 22 handboeken van lagere scholen in de provincies Sindh en Punjab. “Ze bevatten vele onjuistheden en talrijke passages die ronduit beledigend of discriminerend zijn voor de religieuze minderheden”, zegt Peter Jacob, algemeen secretaris van de commissie. “In 2009 noteerden wij 45 klachten over de handboeken. Vandaag zijn dat er 122.” De commissie documenteert in een uitvoerig rapport de passages die aansporen tot discriminatie. Het rapport werd deze week overhandigd aan de nieuwe Pakistaanse premier Nawaz Sharif, met een verzoek tot tussenkomst.

Peter Jacob: “Onze kinderen worden al vanop de schoolbanken opgevoed tot discriminatie. Handboeken geven historische gebeurtenissen vertekend weer en jongeren worden aangespoord tot vooroordelen en onverdraagzaamheid ten aanzien van de religieuze minderheden. Dit betreft de mensenrechten, de godsdienstvrijheid en de toekomst van ons hele onderwijssysteem.”
(Kerknet)
Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment