Friday, 26 July 2013

Dode Zee-rollen te bezichtigen in Drents Museum te Assen

Drents Museum in Assen stelt tot en met januari 2014 de Dode Zee-rollen voor.

De snippers papyrus zijn één van de belangrijkste archeologische vondsten voor bijbelwetenschappers en worden samen met het grafcomplex van Toetanchamon in Egypte en het Chinese Terracotta Leger in Xi’an als één van de grootste archeologische ontdekkingen van de 20ste eeuw gezien. De rollen zijn rond het begin van de jaartelling verstopt in grotten vlakbij de Dode Zee in het huidige Israël. Dankzij de vinding konden verscheiden teksten als getrouw verklaard worden en kreeg men een bevestiging van de waarheid en gelijkvormigheid van de vele Bijbelvertalingen.

De tentoonstelling wordt samengesteld in nauwe samenwerking met het Qumran Instituut in Groningen en de Israel Antiquities Authority.

Vóór de Dode Zee-rollen kwam de oudste versie van veel Hebreeuwse Bijbelteksten uit ongeveer het jaar 1000. Door de vondst uit 1947 in Qumran kon de wetenschap ineens tien eeuwen verder terug in de tijd.

De overschrijvers bekeken de teksten die zij moesten over schrijven als heilige teksten waarbij de accuraatheid van het over schrijven of dupliceren van het allergrootste belang was.

Al mogen de Dode Zee-rollen geen inzicht geven in het al dan niet waar zijn van de Bijbel, geven ze wel een bijzondere inkijk in het (religieuze) leven van de Qumran-gemeenschap, een Joodse sekte die zich onder Romeins bewind terugtrok in de woestijn.
Nederlands: Dode zee
Nederlands: Dode zee (Photo credit: Wikipedia)

Door de tentoonstelling kunnen wij nu ook vandaag een reis terug in de tijd maken. Het geeft ons de mogelijkheid om de tekstfragmenten te bewonderen zoals zij zich voordeden in het jodendom in de tijdsperiode dat Jezus er toen ook rondliep, en zijn leer meer dan enkele overeenkomsten vertoont met het gedachtegoed van de Essenen in Qumran.

Te zien zijn originele Bijbelse manuscripten en objecten uit de 2de eeuw voor Chr. tot de 1ste eeuw na Chr. en alternatieve teksten die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen.

De teksten op deze wereldberoemde rollen geven ons onschatbare informatie over de geschiedenis en cultuur uit de periode waarin belangrijke kenmerken van het jodendom en christendom gevormd werden.

Verder worden er objecten getoond uit het oude Judea, uit de nederzetting van Qumran (de plaats waar de rollen gevonden zijn) en uit Jeruzalem.

Kossmann.dejong, exhibition architects uit Amsterdam, verwierf de opdracht om de tentoonstelling vorm te geven.
De tentoonstelling zal niet alleen in het Drents Museum te zien zijn, maar reist daarna door naar hetLandesmuseum Niederösterreich in Linz.

Uitzending Drents Diep 2-7-2013
Uitzending Nieuwsuur 8-12-2011  
Onderwijsprogramma Dode Zeerollen
 


Qumeran's caves
Qumeran's caves (Photo credit: Wikipedia)


Enhanced by Zemanta