Sunday 28 July 2013

Lastigheid om te bidden

'Gebed is moeilijker dan ik dacht' en 'Ik zou meer tijd vrij moeten maken voor gebed'. Dit zijn opmerkingen die onder christenen regelmatig voorbij komen.
 Chuck Lawless, onderwijzer op het gebied van zending en evangelisatie, vroeg zich af waarom christenen worstelen met bidden. Hij stelde negen redenen samen, waarbij hij zich in het bijzonder richtte op kerkleiders.

Vindt hier over:

Negen redenen waarom we gebed lastig vinden1. We willen het allereerst zelf oplossen
2. We hebben niet geleerd hoe we mogen bidden
3. Gebed is meer een ritueel dan relatie
4. Gebedsloosheid kunnen we verbergen
5. We geloven eigenlijk niet dat gebed werkt6. We ervaren onvoldoende zwakke momenten
7. We lezen de Bijbel op een eenzijdige manier
8. We hebben hoop verloren 
9. We missen de focus op het gebedsleven van Jezus 

     

No comments:

Post a Comment