Friday 16 August 2013

Zeker zijnde van Bevrijding

In de oude tijden vóór Christus Jezus (Jeshua) werd geboren waren er een aantal mensen die in de Schepper en Zijn beloften geloofden. Ze waren er zeker van dat er een goddelijke Schepper was die bereid was om met hen te gaan door hun leven. Zij geloofden in Zijn bereidheid om hen voortdurend te begeleiden doorheen  de makkelijke maar nog meer doorheen de moeilijke tijden.

In de Heilige Schrift kunnen we de Hebreeuwse schrijvers en de congregaties van de Ouden vinden, die hun liederen gebruikten in de eredienst voor God en het niet erg 
vonden om aan anderen te laten zien in Wie zij geloofden en hoe Hij hen steeds bereid was om te begeleiden en voor hen verlossing te vinden.

Die mannen van God had een speciale band met Hem, Die ze niet konden zien. Maar ze vertelden anderen over hun ervaringen omtrent een voortdurende, intieme wandel met God en om die reden konden ze het geloof in Hem over hun bevrijding hebben.


Psalmen 32:6-11 De Schrift 1998 +: (6) Laten we daarom eenieder bidden tot U terwijl U zou kunnen worden gevonden, zelfs in een grote vloed wateren zouden ze Hem niet bereiken. (7) U bent mijn schuilplaats, U behoedt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Selah. (8) "Laat me u instrueren {onderrichten} en u op welke wijze u op weg moet gaan;  Laat me raad geven, Mijn oog op u zijn. (9) Wees niet als een paard, net als de muilezel, met geen verstand, met bit en hoofdstel, anders komen ze niet in de buurt van u "(10) Talrijk zijn de smarten van de verkeerde;. Maar wat de ene betreft die vertrouwt in יהוה {Jehovah}, Vriendelijkheid omringt hem. (11) Wees blij in יהוה {Jehovah} en jubelt, jij rechtvaardigde; En zingt vrolijk, u alle oprechten van hart!

Net als koning David konden die mannen deze dingen zeggen en kon het werkelijk voor hen iets betekenen waarin zij hun volledige geloof konden plaatsen, omdat ze wisten dat ze konden rekenen op de Enige God, de Elohim Hashem Jehovah. En ze waren bereid om hun hart en ziel (hun hele wezen) aan de Eeuwige Schepper te geven om door Hem  geleid te worden en gevoed door Zijn grote Kracht, de Heilige Geest.

Groot dooiermos op een graf op het Rooms-katho...
Gezicht van Christus Jezus & Groot dooiermos op een graf op het Rooms-katholieke kerkhof te Zwolle. (Photo credit: Wikipedia)
Vandaag kunnen we nog steeds 
met grote vreugde en grote verwachtingen vooruit kijken naar de "liederen van bevrijding" . Want wij hebben de volledige Genade van de zaligheid ontvangen. Door Jezus Christus, de Messias is onze relatie met de Schepper hersteld en kunnen we tot onze Heilige Vader in de hemel gaan . Vanwege het Bod van Jeshua (Jezus Christus), zijn offergave, hebben we het geschenk van verlossing aangeboden gekregen en de aanwezigheid van en vriendschap met Jehovah voor alle eeuwigheid ontvangen. Hoewel we nog steeds fouten zullen maken kunnen we erop rekenen dat wij vergeving van zonden kunnen krijgen door Jezus de Messias, die de zoon is van God, de enige mens die alle kwaad kon weerstaan en die erin slaagde om zuiver te blijven in de ogen van God door altijd de wil van zijn Vader te doen boven het verkiezen van zijn eigen wil te volgen.

God zorgde ervoor dat we nog steeds de oude gezangen van bevrijding kunnen lezen en dat wij hen ook nog altijd kunnen gebruiken voor ons eigen goed.Neem daarom de Bijbel en gebruik die liederen en gebeden om tot de Enige Ware God te bidden en uw dank te 
tonen voor Zijn zegeningen.

+

Gelieve de Engelse versie van ditartikel te vinden / Please do find the English version of this article at: Being sure of their deliverance

Omtrent het gebed kan u best de reeks lezen over het Gebed en Vertrouwen in God:


 1. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof
 2. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 3. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 4. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #1 Welvaart
 5. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 6. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #3 Behaging in Volhouding
 7. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker
 8. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 9. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God
 10. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude
 11. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 12. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 13. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #6 Prayer #4 Attitude
 14. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #7 Prayer #5 Listening Ear
 15. Calling and Ascribing to Jehovah #8 Prayer #6 Communication and manifestation
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 20. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 21. De Bijbel of Heilige Schrift: Het woord van God of het woord van mensen
 22. Bijbel Woord afkomstig van God
 23. Heilige Schrift Woord van God
 24. Het betrouwbare woord
 25. De Bijbel als instructieboek
 26. Voorschriften ons gegeven
 27. Het boek in onze handen
 28. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment