Thursday, 22 May 2014

Belang van rechtvaardigheid gekend bij Nederlanders

Kerken spelen een belangrijke rol bij de invulling van levensstijl van hun kerkgangers en juist zij brengen rechtvaardigheid veel vaker onder de aandacht dan duurzaamheid is de opinie van de Micha Monitor waarbij volgens hen de kloof tussen arm en rijk, een belangrijk Michathema is dat  bij velen hoog op de agenda staat. Met name PKN-ers en Evangelischen maken zich druk om armoede en onrecht. Vier op de vijf kerkgangers ziet het dan ook als een Bijbelse opdracht om zich daarom te bekommeren. Voor hen is de Bijbel heel duidelijk over het belang van rechtvaardigheid.

Onze noorderburen mogen zich tevreden voelen met datgene wat ze hebben. Goed is ook te zien dat gelovigen als niet-gelovigen toch bewust lijken te zijn van de noodzaak om rekening te houden met latere generaties. Toch kunnen wij vaststellen dat weinigen aan de huidige levensstijl iets willen veranderen en zeker niet willen gaan overgaan tot consuminderen. Voor de kerkgangers is het nog iets belangrijker om na te denken over de plaats waar een product is gemaakt. Daarbij voelt men zich ook verantwoordelijk voor de schepping.

Het Nederlandse netwerk van 24 kerkgenootschappen en non-profit organisaties roept al jaren, met name kerken en gemeenten, op om bezig te zijn met gerechtigheid. Niet alleen in preken binnen de kerken, maar ook praktisch in buurt, stad of elders in de wereld.

>

Recht doen, typeert Bijbelse levensstijl
"Als wij blijven groeien, blijven ze elders honger houden" 
Christenen zijn wel lief, maar niet groen #MichaMonitor


No comments:

Post a Comment