Monday, 26 January 2015

Britten: gelovig maar weinig praktiserend

Britse gelovigen tijdens het pausbezoek van Benedictus
Britse gelovigen tijdens het pausbezoek van Benedictus Bron: Phk/KerkNet
BRUSSEL (KerkNet/The Tablet) – Volgens een studie in het 'Journal of Belief and Values' zijn Britten steeds minder praktiserend. Maar zij blijven wel geloven in de kernpunten van christendom, waaronder God, leven na de dood, hemel, hel en zonde. 28.6% van de ondervraagden gelooft in de hel, terwijl dat aantal in 1981 26.2% bedroeg. Het aantal mensen die geloven in leven na de dood blijft stabiel op 44%. 

De studie stelt vast dat het geloof van vrouwen uitgesproken traditioneler is dan dat van mannen. Mensen met hogere opleiding zijn minder gelovig. Volgens de onderzoekers contrasteren de resultaten van de studie scherp met het dalende kerkbezoek. Zij voorzien dat het aantal praktiserenden ook de komende jaren telkens met bijna 1% blijft dalen, tot 8% van de bevolking in 2025. 
(Kerknet)

No comments:

Post a Comment