Monday, 26 January 2015

Communiceren in verbondenheid

Map, municipality belgium Verviers
Map, municipality belgium Verviers (Photo credit: Wikipedia)

COMMUNICEREN IN VERBONDENHEID

Na Parijs en Verviers: een ORBIT toolkit

BRUSSEL (KerkNet/Orbit) – In tijden van terreur en angst, spraakverwarring en beeldvorming over de andere, is het belangrijk de dialoog gaande te houden. Effectief communiceren kan alleen als met rust én nuance. 

Naar aanleiding van vragen na de terreurdaden in Parijs (7/1) en alles wat daarop volgde, heeft ORBIT vzw (voorheen Katholiek Multicultureel Samenwerken/KMS) een overzicht opgesteld met gespreksstof, bruikbaar in het onderwijs en vormingswerk, in politiek en maatschappelijk debat, maar ook in beleidskringen. Dit overzicht is uiteraard niet volledig. Het is onmogelijk alle interessante opinies en teksten die nu verschijnen samen te brengen. Orbit tracht een goede selectie te maken, waarbij verschillende invalshoeken aan bod komen.
(Kerknet)

No comments:

Post a Comment