Saturday, 17 January 2015

NO pasaran #jesuischarlie

Dezer dagen is er heel wat te doen geweest in de pers omtrent de aanvallen op het satirisch tijdschrift Charlie Hebdo.

Men kan stellen dat het duidelijk is dat bepaalde groeperingen onze westerse samenleving willen ondergraven. Zij zijn er op uit om het leven in Europa te ontwrichten en tumult te zaaien onder de bevolking.
Het doel van de aanslag was een groep MENSEN die ons de samenleving en haar werkelijkheid door middel van humor scherper en duidelijker lieten zien. Journalisten en cartoonisten met een (soms uitgesproken) mening die niet bang waren om deze te publiceren. Als samenleving, als burgers kunnen we hier niet tegen inbinden, we kunnen geen stap achteruitzetten, we kunnen niet inbinden tegen deze onmensen die ons met extreem geweld in slaafse onderdanigheid willen dwingen. Ik hoop dat op de voorpagina van elke krant, op elke media website een cartoon van Charlie Hebdo zal prijken. Als ons “No Passaran” waarin we duidelijk maken dat er aan de vrije meningsuiting niet getornd kan worden, met welk geweld je ons ook bedreigt. Ik wil geen wereld voor mijn kinderen waar uitschot met het geweer gaat bepalen wat ze moeten denken of waar ze mee mogen lachen. Als we dit niet doen hebben de terroristen vandaag gewonnen.
Laten we de dingen bij de naam noemen en stoppen met politiek correct zijn.

We hebben een probleem met extremistische jihadis en moslims die wel in onze samenleving willen leven en de vruchten ervan plukken maar niet de basis spelregels van die samenleving zoals vrijheid van meningsuiting, gelijkberechtiging van de vrouw en het op zijn minst tolereren van de anders-geaarde medemens. We moeten niet de islam of zijn gelovigen bestrijden maar wel de extreme islamisten die hun onverdraagzaamheid (het islamisme met verbaal en fysiek geweld willen verspreiden.Het gevaar van de aanvallen in Frankrijk en de terroristische dreigingen waar België nu onder gebukt gaat is dat mensen uit angst een verkeerde houding gaan aannemen en iedereen onder één en dezelfde kam gaan scheren. De islamitische jihadstrijders brengen meer schade aan het imago van de Islam toe dan dat zij zouden wensen.‘Ik verwijs hier naar korangeleerden (religious clerics). We moeten goed nadenken waar we voor staan, en ik heb dat al een paar keer gezegd. Het is onvoorstelbaar dat het denken waar wij voor staan als het meest heilige, de gehele umma (gemeenschap van gelovigen) tot een bron van angst maakt, gevaar, dood en destructie voor de rest van de wereld. Onmogelijk!

Het doel van de aanslag was een groep MENSEN die ons de samenleving en haar werkelijkheid door middel van humor scherper en duidelijker lieten zien. Journalisten en cartoonisten met een (soms uitgesproken) mening die niet bang waren om deze te publiceren. Als samenleving, als burgers kunnen we hier niet tegen inbinden, we kunnen geen stap achteruitzetten, we kunnen niet inbinden tegen deze onmensen die ons met extreem geweld in slaafse onderdanigheid willen dwingen. Ik hoop dat op de voorpagina van elke krant, op elke media website een cartoon van Charlie Hebdo zal prijken. Als ons “No Passaran” waarin we duidelijk maken dat er aan de vrije meningsuiting niet getornd kan worden, met welk geweld je ons ook bedreigt. Ik wil geen wereld voor mijn kinderen waar uitschot met het geweer gaat bepalen wat ze moeten denken of waar ze mee mogen lachen. Als we dit niet doen hebben de terroristen vandaag gewonnen.

Laten we de dingen bij de naam noemen en stoppen met politiek correct zijn.We hebben een probleem met extremistische jihadis en moslims die wel in onze samenleving willen leven en de vruchten ervan plukken maar niet de basis spelregels van die samenleving zoals vrijheid van meningsuiting, gelijkberechtiging van de vrouw en het op zijn minst tolereren van de anders-geaarde medemens. We moeten niet de islam of zijn gelovigen bestrijden maar wel de extreme islamisten die hun onverdraagzaamheid (het islamisme) met verbaal en fysiek geweld willen verspreiden.

+
Lees verder:
NO pasaran #jesuischarlie
Imams draaien zich vast in taqiyya
+++
December 2015 update:


No comments:

Post a Comment