Thursday, 21 May 2015

Militaire aanpak strijd tegen mensenhandelaars op de Middellandse Zee

Kardinaal Antonio Maria Veglio, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor Migranten en Reizigers, maakt in een gesprek met 'Misna' bezwaar tegen de inzet van militairen bij de strijd tegen mensenhandelaars op de Middellandse Zee. "Een beslissing om schepen in te zetten zonder mandaat van de VN of de toestemming van Libië zou een oorlogsdaad zijn."

De bisschop waarschuwt Europa dat het niet het recht van de sterkste mag zijn dat beslist over leven en dood. Bovendien zal een militaire aanpak de oorzaken die mensen op de vlucht doen slaan, voornamelijk armoede en oorlogen, niet wegnemen. De kardinaal is eveneens kritisch voor het gebrek aan belangstelling bij de EU-lidstaten voor het lot van de vluchtelingen: "Slechts een vier- of vijftal landen hebben echt interesse."

(Kerknet)

No comments:

Post a Comment