Monday, 22 June 2015

Pauselijjk verzoek gemeenschappelijke viering door alle christelijke kerken van Pasen

BRUSSEL (KerkNet) – Steven H. Fuite, de voorzitter van Verenigde Protestantse Kerk van België, reageert positief op de aanzet van paus Franciscus voor de gemeenschappelijke viering door alle christelijke kerken van Pasen. Paus Franciscus vertelde recent tijdens een ontmoeting met priesters uit de hele wereld dat de katholieke Kerk niet a priori wil vasthouden aan de Gregoriaanse kalender voor de bepaling van de paasdatum. Dat aanbod wordt beschouwd als een belangrijke doorbraak. De Oosterse kerken, waaronder de Russisch-orthodoxe Kerk en het oecumenische patriarchaat, reageerden vorige week al positief op het aanbod van paus Franciscus.

Steven H. Fuite, de voorzitter van Verenigde Protestantse Kerk van België, zegt dat het streven naar een gemeenschappelijke paasdatum ook vanuit de protestantse gemeenschap wordt gesteund:
 "Ik ben heel blij met alle inspanningen die ertoe bijdragen dat de christelijke kerken elkaar vinden, en heel concreet ook de gemeenschappelijke viering van Pasen. Indien wij het grootste christelijke feest, dat Pasen is, op dezelfde datum kunnen vieren dan zou dat fantastisch zijn. Het zou tevens de uitdrukking zijn van de eenheid van de christenen."

VPKB-voorzitter Fuite gelooft niet dat er bij de protestantse kerken een veto bestaat tegen een bepaalde paasdatum.
 "Ik meen dat protestanten hun gevoeligheid hierover graag opzij willen zetten om tot eenzelfde datum te komen. Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Het werd al in de vroege christelijke kerk gevierd, nog voor er sprake was over de viering van het kerstfeest. Het geloof in het leven, de dood en het feit dat lijden niet het laatste woord heeft, behoort tot de kern van het christendom. Met Pasen vieren wij de opstanding uit de dood van Christus, de man van Nazareth. Dat behoort tot de kern van het christendom. Pasen leert ons dat er steeds toekomst is, hoe groot het lijden ook is."
zegt hij.
(Kerknet)

Onze wereld is een vuilnisbelt geworden. En of je het nu graag hoort of niet: het is de mens zelf die daarvoor de grootste verantwoordelijkheid draagt.
De aanpak van de ecologische crisis verloopt veel te traag. De paus roept op tot engagement en actie. Niet morgen, maar vandaag.
Toch blijft Paus Franciscus optimistisch. Hij gelooft in de mens en zijn mogelijkheden zichzelf te overstijgen. Maar dan zullen we daar bewust voor moeten kiezen. Alleen zo kan het tij gekeerd worden.
Deze encycliek zet de mensheid aan het werk. Het is niet toevallig dat hij niet alleen gericht is aan de gelovigen of mensen van goede wil, maar aan alle mensen zonder onderscheid. Ik hoop dan ook dat deze oproep niet in dovenmansoren valt. Falen is namelijk geen optie. In actie komen, vandaag nog, is het enige alternatief.

Lees verder:

Klimaat: waarom falen geen optie is

No comments:

Post a comment