Monday, 22 June 2015

Paus waarschuwt dat de mens en milieu met elkaar verbonden zijn

Kan het helpen als een kerkvader zich uitspreekt over een wereldse zaak? Misschien wel. In ieder geval is het hoognodig om werk te maken van onze verhouding met de natuur.

De nieuwe encycliek van de paus ‘Laudato Si’ kan hopelijk diegenen van de conservatieve gelovige kant welke de opwarming van de aarde willen negeren anders doen gaan denken.

"In de ‘Zorg om de schepping’ neemt de paus een duidelijk standpunt in. Hij beklemtoont het algemeen welzijn en de zorg voor de komende generaties. Het is een holistischne mens- en wereldvisie waarbij alles met alles verbonden is. Hij heeft aandacht voor mens én milieu. De strijd tegen armoede, zorg voor de natuur en ijver voor de menselijke waardigheid gaan hand in hand. Sociale en ecologische problemen staan niet los van elkaar.
Het knelpunt ligt volgens de paus vooral in de consumptiemaatschappij die de natuurlijke rijkdommen verspilt en opgebruikt en gericht is op winstmaximalisatie.

Het is opmerkelijk dat de paus niet alleen de problematiek in al zijn aspecten benoemt maar ook alternatieve benaderingswijzen en actieterreinen aangeeft.

No comments:

Post a Comment