Monday, 28 December 2015

Chaldeeuwse patriarch eist recht om geen tweederangsburgers te zijn

Louis Raphaël I Sako November 2015.jpgDe Chaldeeuwse patriarch Louis Sako zei in een kersttoespraak dat de christenen in Irak tijdens deze kersttijd geen kerstbomen, maar hun rechten willen.
 “Wij vieren deze kersttijd zwijgend en met tranen”,
vertelde hij in een telefoongesprek op ‘Radio Vaticaan’.

“Met Kerstmis vinden geen publieke feesten plaats en wij hebben ook geen kerstversiering aangebracht. Zo maken wij aan de moslims duidelijk dat wij geen tweederangsburgers zijn. De Iraakse regering heeft vlak bij de tuin van het Chaldeeuwse patriarchaat en voor het Parlement een kerstboom opgesteld. Maar dat betekent niets zo lang wij geen gelijke rechten hebben. Dat is onze belangrijkste wens voor de toekomst.”

De patriarch vestigt er nog de aandacht op dat ook Jezus tweeduizend jaar geleden arm en aan de rand van de stoep werd geboren.
 “Zijn ouders waren vluchtelingen en moesten naar Egypte vluchten. Onze kerk is missionair. Zij bracht het evangelie naar China en India. Ook vandaag nog zijn wij geloofsgetuigen omdat wij in omgeving waarin de meerderheid van de bevolking moslim is, getuigen van vergeving, samenwerking, vreugde en broederlijkheid.”

No comments:

Post a Comment