Monday, 28 December 2015

Vermindert aantal pelgrims voor Heilige Land

A street in Bethlehem lined with taxis
A street in Bethlehem lined with taxis (Photo credit: Wikipedia)
BRUSSEL (KerkNet/Custodie H. Land/RadVat) – Volgens het bedevaartbureau van de Franciscaanse Custodie voor het Heilige Land is het aantal pelgrims dramatisch gedaald. Met de kerstdagen heeft in Jeruzalem, Bethlehem en de andere heilige plaatsen in Israël en Palestina traditioneel een hoogtepunt plaats van het bedevaartseizoen. Maar nu is het aantal pelgrims en bedevaarders op vele plaatsen tot een derde gedaald. Bovendien zijn extra strenge veiligheidsmaatregelen van kracht uit angst voor Islamitische Staat en de spanningen met de Palestijnen.

In de Bijbelse plaats Kafarnaum is het aantal pelgrims in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met 28,5% gedaald. Opmerkelijk is dat er met 3.400 pelgrims en toeristen een verdubbeling van het aantal pelgrims uit China wordt genoteerd. De Verenigde Staten blijft met 50.135 pelgrims verantwoordelijk voor de grootste groep pelgrims.

+++