Monday, 28 December 2015

Over enkele dage een dag om een nieuwe kalender op te hangen


De wereld zal blijven doordraaien, ook al wordt er een nieuwe kalender opgehangen. In die wereld moeten wij ons zelf weten te plaatsen enop de juiste wijze weten te gedragen.

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld,
maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen,
om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed,
volmaakt en Hem welgevallig is (Romeinen 12 vers 2).Vader, ik doe de deur van mijn hart wijd open.
Laat de zachtmoedige Geest van Jezus Christus mij aanraken,
met mij praten en mij veranderen
totdat ik echt degene ben die U wilt dat ik ben.
Amen.