Friday, 30 December 2016

Immanuel looking at Jewish and Christian visions

On the 30th of November a "Lastige Vragensteller" or "Troublesome Asker or Inquirer" started placing his questions and responses on WordPress. Questiontime-Vragenuurtje has already touched some controversial subjects. Querrying about this world – Deze wereld bevragend, you may find articles in English as well as in Dutch. In the articles is being looked at writings from Muslim, Christian and Jewish teachers and are those teachings from the different groups compared. Being a site for people from the Muslim community you may think it would not be interesting for Christians; Though they better look at those writing which can shed a light on what is wrong in the teachings of Muslims but also on what is wrong in the teachings of many Christian groups.A few days later, just before the celebrations of Chanukah, Immanuel Verbondskind started a blog with similar intentions, showing the world where Jews, Christians and eventually also Muslims have different groups who often go wrong in their teachings because they are not keeping to what is really written in what they call their Holy Scriptures.

For the "Tiresome Questioner" and "Immanuel Verbondskind" it should be clear that man has to keep to the Given Word of the Most High Almighty God of gods. Both recognise that this world has many gods but that there is only One True God to Whom all people should come. It is That Almighty Elohim, they say, Who is expecting mankind to come back to Him in a restored relationship.

On both sites shall be looked at religions where their members say that they are monotheists, like the Christians say so, though lots of them worship a Trinity, and as such worshipping three gods.

For both of them it is clear that man may have drifted from the truth because they do not read the Word of God. We have to find it again. It is also the task of lovers of God to show others that Word of God and the Truth. For that reason I also want to invite you to have a look at both new sites and to thing about the material presented over there.

It might well be that you do not belong to a religious groups similar to that one of the writers,but let it not hold you back to enjoy their writing and to react there where you think it is necessary.

Only started on the 23rd of December you may already find following articles

Immanuel en een Joodse kijk en christelijke visie

Naast een islamitische kijk op de wereld staat er ook een joodse kijk tegenover de christelijke visie.

In "Zit je met vele vragen vind dan een site die misschien antwoorden kan geven op levensbelangrijke vragen" keek ik op een Lastige Vragensteller die zich op het net komt roeren in het Nederlands en in het Engels. Een andere nieuwe WordPress site gaat uit van de oude Schriftuur en brengt de Hebreeuwse geschriften in de kijker met de hoop duidelijkheid te vinden tussen Joodse en Christelijke schrijfsels en leerstelling, waarbij de blogger opmerkt dat in beide gemeenschappen heel wat valse of niet Schriftuurlijke leerstelling de mensen in heel wat uiteenlopende groeperingen mee sleurt. Nochtans komt het er op aan dat gelovigen in God slechts één Godheid vereren en zich toeleggen op het verkrijgen van Zijn leerstellingen om zo aan Zijn Wensen te voldoen.

Volgens de Lastige Vragensteller en Immanuel Verbondskind komt het er op aan om God Zijn Wil te volbrengen en zich van de wereld af te keren. Volgens beide blogs moet de mens zich naar God keren en Hem zodanig lief hebben dat men bereid is om volledig aan Zijn Wensen te voldoen, al moet men daar voor de menselijke tradities er voor op zij zetten. Dat dat laatste niet makkelijk is zal Immanuel Verbondskind in komende artikelen nog laten zien. Of hij nog Nederlandstalige artikelen op zijn site zal plaatsen weet ik niet maar in ieder geval zullen de Engelstalige artikelen vast en zeker uw aandacht mogen genieten.

Zin eerste blogpost bracht hij ter wereld op 23 december, vlak voor het Chanuka feest.

Vervolgens kan u al vinden:
+++

Zit je met vele vragen vind dan een site die misschien antwoorden kan geven op levensbelangrijke vragen

Op 30 november begon een "Lastige Vragensteller" enkel vragen op het net te plaatsen waarna hij ook antwoorden poneerde.

Die vragen die hij durft te stellen zijn vragen die op vele tongen liggen, maar dikwijls ook niet durven uitgesproken worden omdat men bang is om over zulke onderwerpen te praten.

BBC Question Time.pngHeel veel jaren terug had men ook op de Vlaamse radio zenders een "Vragenuurtje". De Britse nationale omroep presenteert nog steeds het favoriete programma "Question Time". Maar nu is er ook op het net een "Questiontime-Vragenuurtje"

De site is nog maar in haar beginstadium maar durft al wel lastige vragen stellen en controversiële antwoorden geven. Bedoeling van de site is dat mensen een duidelijk beeld mogen krijgen Wie of Wat er achter het leven van mens, dier en plant staat.

Ook is het de bedoeling van de site om de verkeerde ideeën die mensen mogen hebben van bepaalde religieuze groepen te weerleggen. Vooral uit het oogpunt hoe mensen kijken naar de Christenen en de Islam en hoe die groepen tegenover elkaar staan of hoe integendeel deze misschien meer met elkaar verbonden kunnen zijn dan vele mensen denken.

Het kan boeiend zijn toe te zien hoe een moslim neer- of opkijkt naar de leerstellingen van het christelijk geloof, of hoe een Christen neer- of opkijkt naar het islamitisch geloof.
Belangrijk is dat in de komende artikelen een beeld wil geschapen worden hoe alles tot stand kwam en waarom wij leven, alsook hoe wij zelf veel in de hand hebben om ons eigen leven zo aangenaam en rijkelijk mogelijk te maken.

Voorzeker is er mogelijk groeipotentieel in deze nieuwe site die niet bang is om naast Bijbelverzen ook Koran verzen te brengen, dit in tijden waarin zo velen huiveren wanneer zij het woord Koran of Islam horen.

Ga de nieuwe site ontdekken en misschien kan je daar ook antwoorden op uw vragen vinden, of heb je zin om daar ook vragen te stellen.

> Questiontime-Vragenuurtje

Een Lastige Vragensteller zijn eerste blogartikel op Questiontime
Vind ondermeer al de volgende artikelen
  1. Een eerste vraag: Waarom leven wij
  2. 2de vraag: Wat of waar is het begin
  3. 3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper
  4. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden
  5. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten

+++

Thursday, 15 December 2016

New platform for questions and answers

The Book of the Dead was a collection of spell...
The Book of the Dead was a collection of spells designed to guide the deceased in the afterlife. (Photo credit: Wikipedia)
On the first of December 2016 a new platform saw its light on WordPress. It is a place where questions will be posted and where will be looked at possible answers to many questions that keep many people busy all the time.

Does some words or names like these mean something to you?

This are just a few names of the Egyptian pantheon of gods. They may be called local ones, but they also worship foreign gods like

There have been written many books on mythology and over the years lots of people have wondered what their purpose on this earth was and if there are some gods or a God whom they must serve. You may perhaps also have some questions about God or might wonder what others think about that God or other gods.

Now you might find the new website Questiontime which has presented already
  1. a First blog post – Eerste blog post
  2. The first question: Why do we live
  3. 2nd question: What or where is the beginning
  4. 3rd question: Does there exist a Divine Creator
  5. Looking for answers on the question Is there a God #1 Many gods
+++

Wednesday, 14 December 2016

Mogelijke vluchtweg voor burgers uit Aleppo

English: President Bashar al-Assad, Aleppo, Ab...
English: President Bashar al-Assad, Aleppo, Abbarah square (Photo credit: Wikipedia)
Begin deze maand hadden Egypte, Spanje en Nieuw-Zeeland al in de resolutie gevraagd om alle aanvallen op Aleppo een week lang op te schorten. Dat bestand moest aan humanitaire organisaties de mogelijkheid geven om steun te verlenen aan noodlijdende bevolking. Maar hier werd niet op in gegaan.

Vitali Tsjoerkin, de Russische ambassadeur bij de VN, had vlak voor de stemming al duidelijk gemaakt waarom hij de resolutie zou verwerpen.
 "Dergelijke bestanden werden in het verleden door de rebellen gebruikt om hun munitievoorraad weer aan te vullen en om zich te versterken, wat het leed van de burgers alleen maar verergert",
stelde hij en bracht het weer zo ver dat de VN weer eens niet streng op trad tegen diegenen die zich schuldig blijven maken aan oorlogsmisdaden.

Vandaag klinkt er wat meer hoop. De rebellen zouden naar eigen zeggen een akkoord bereikt hebben met de Syrische regering om burgers en bepaalde strijders te laten vertrekken uit het felbevochten gebied van Aleppo stad. Dat zei Yasser al-Youssef, woordvoerder van de invloedrijke jihadistische rebellengroep Nour al-Din al-Zenki. De eerste bussen met burgers en strijders zouden volgens een woordvoerder van de rebellen vanavond nog Oost-Aleppo verlaten.


De folders die wij konden zien stellen een groen bus voor aan de rechterzijde van het pamflet en aan de linker zijde een dode man met daarboven rode letters. een waarschuwingstekst dat de mensen best kiezen om de groene bussen te kiezen als hun leven lief is. Maar waar brengen die bussen hen naar toe? Ook rond de weg gebrachten ontstaan er twijfels betreft hun veiligheid.
 
Voor de vijf voorziene bussen van avond die de evacuatie verder zouden gaan uitvoeren zou het kunnen dat zij zonder gevaar zouden kunnen uit de stad rijden omdat de gevechten voorlopig zijn stopgezet, net zoals Rusland dat verklaarde op een met spoed bijeengeroepen vergadering van de VN-Veiligheidsraad.

In Syrische regeringskringen werd aangenomen dat de rebellen de belegerde gebieden in Oost-Aleppo morgen zouden verlaten. De onderhandelaars eisten echter dat de rebellen voor hun aftocht hun wapens neerlegden, maar al-Youssef had er op aangedrongen hen te laten vertrekken met hun persoonlijke wapens. Volgens al-Youssef zou het bestand van kracht worden in de komende uren en werd het bereikt "onder begeleiding van Rusland en Turkije", bondgenoten van respectievelijk de regering en rebellen.

Onduidelijk blijft of de bussen de mensen naar de door Syrische regeringstroepen gecontroleerde gebieden in het westen van Aleppo zouden brengen of naar de door de rebellen gecontroleerde provincie Idlib, ten zuiden van Aleppo.

De Russische VN-ambassadeur Vitali Tsjoerkin bevestigde de overeenkomst tussen de regering in Damascus en de rebellen in New York. Er zou dus nu eindelijk een akkoord zijn dat de strijders de stad verlaten en de burgers de mogelijkheid geeft om zelf te beslissen of ze blijven of naar veiligere gebieden willen vertrekken.

Er wordt beweerd dat
"Niemand zal de burgerbevolking wat aandoen".
maar op de beelden die wij gisteren op het televisie journaal te zien kregen krijgen wij toch een heel andere indruk.

De Amerikaanse VN-ambassadrice Samantha Power vroeg intussen aan "onpartijdige internationale waarnemers" om toezicht te houden op de evacuatie.
"De burgers die uit Oost-Aleppo willen vertrekken, hebben schrik om op straat gedood te worden of overgebracht te worden naar de goelags van Assad",
 verklaarde ze voor de VN-Veiligheidsraad. Opvallend is dat de VS zelf niet betrokken waren bij de totstandkoming van de regeling. John Kirby, woordvoerder van Buitenlandse Zaken, kon in Washington enkel verklaren dat het ministerie "verslagen van een staakt-het-vuren onderhandeld tussen Turkije en Rusland had gezien". Kirby kon die verslagen "niet bevestigen".