Wednesday, 14 December 2016

Mogelijke vluchtweg voor burgers uit Aleppo

English: President Bashar al-Assad, Aleppo, Ab...
English: President Bashar al-Assad, Aleppo, Abbarah square (Photo credit: Wikipedia)
Begin deze maand hadden Egypte, Spanje en Nieuw-Zeeland al in de resolutie gevraagd om alle aanvallen op Aleppo een week lang op te schorten. Dat bestand moest aan humanitaire organisaties de mogelijkheid geven om steun te verlenen aan noodlijdende bevolking. Maar hier werd niet op in gegaan.

Vitali Tsjoerkin, de Russische ambassadeur bij de VN, had vlak voor de stemming al duidelijk gemaakt waarom hij de resolutie zou verwerpen.
 "Dergelijke bestanden werden in het verleden door de rebellen gebruikt om hun munitievoorraad weer aan te vullen en om zich te versterken, wat het leed van de burgers alleen maar verergert",
stelde hij en bracht het weer zo ver dat de VN weer eens niet streng op trad tegen diegenen die zich schuldig blijven maken aan oorlogsmisdaden.

Vandaag klinkt er wat meer hoop. De rebellen zouden naar eigen zeggen een akkoord bereikt hebben met de Syrische regering om burgers en bepaalde strijders te laten vertrekken uit het felbevochten gebied van Aleppo stad. Dat zei Yasser al-Youssef, woordvoerder van de invloedrijke jihadistische rebellengroep Nour al-Din al-Zenki. De eerste bussen met burgers en strijders zouden volgens een woordvoerder van de rebellen vanavond nog Oost-Aleppo verlaten.


De folders die wij konden zien stellen een groen bus voor aan de rechterzijde van het pamflet en aan de linker zijde een dode man met daarboven rode letters. een waarschuwingstekst dat de mensen best kiezen om de groene bussen te kiezen als hun leven lief is. Maar waar brengen die bussen hen naar toe? Ook rond de weg gebrachten ontstaan er twijfels betreft hun veiligheid.
 
Voor de vijf voorziene bussen van avond die de evacuatie verder zouden gaan uitvoeren zou het kunnen dat zij zonder gevaar zouden kunnen uit de stad rijden omdat de gevechten voorlopig zijn stopgezet, net zoals Rusland dat verklaarde op een met spoed bijeengeroepen vergadering van de VN-Veiligheidsraad.

In Syrische regeringskringen werd aangenomen dat de rebellen de belegerde gebieden in Oost-Aleppo morgen zouden verlaten. De onderhandelaars eisten echter dat de rebellen voor hun aftocht hun wapens neerlegden, maar al-Youssef had er op aangedrongen hen te laten vertrekken met hun persoonlijke wapens. Volgens al-Youssef zou het bestand van kracht worden in de komende uren en werd het bereikt "onder begeleiding van Rusland en Turkije", bondgenoten van respectievelijk de regering en rebellen.

Onduidelijk blijft of de bussen de mensen naar de door Syrische regeringstroepen gecontroleerde gebieden in het westen van Aleppo zouden brengen of naar de door de rebellen gecontroleerde provincie Idlib, ten zuiden van Aleppo.

De Russische VN-ambassadeur Vitali Tsjoerkin bevestigde de overeenkomst tussen de regering in Damascus en de rebellen in New York. Er zou dus nu eindelijk een akkoord zijn dat de strijders de stad verlaten en de burgers de mogelijkheid geeft om zelf te beslissen of ze blijven of naar veiligere gebieden willen vertrekken.

Er wordt beweerd dat
"Niemand zal de burgerbevolking wat aandoen".
maar op de beelden die wij gisteren op het televisie journaal te zien kregen krijgen wij toch een heel andere indruk.

De Amerikaanse VN-ambassadrice Samantha Power vroeg intussen aan "onpartijdige internationale waarnemers" om toezicht te houden op de evacuatie.
"De burgers die uit Oost-Aleppo willen vertrekken, hebben schrik om op straat gedood te worden of overgebracht te worden naar de goelags van Assad",
 verklaarde ze voor de VN-Veiligheidsraad. Opvallend is dat de VS zelf niet betrokken waren bij de totstandkoming van de regeling. John Kirby, woordvoerder van Buitenlandse Zaken, kon in Washington enkel verklaren dat het ministerie "verslagen van een staakt-het-vuren onderhandeld tussen Turkije en Rusland had gezien". Kirby kon die verslagen "niet bevestigen". 

No comments:

Post a Comment