Friday, 30 December 2016

Zit je met vele vragen vind dan een site die misschien antwoorden kan geven op levensbelangrijke vragen

Op 30 november begon een "Lastige Vragensteller" enkel vragen op het net te plaatsen waarna hij ook antwoorden poneerde.

Die vragen die hij durft te stellen zijn vragen die op vele tongen liggen, maar dikwijls ook niet durven uitgesproken worden omdat men bang is om over zulke onderwerpen te praten.

BBC Question Time.pngHeel veel jaren terug had men ook op de Vlaamse radio zenders een "Vragenuurtje". De Britse nationale omroep presenteert nog steeds het favoriete programma "Question Time". Maar nu is er ook op het net een "Questiontime-Vragenuurtje"

De site is nog maar in haar beginstadium maar durft al wel lastige vragen stellen en controversiële antwoorden geven. Bedoeling van de site is dat mensen een duidelijk beeld mogen krijgen Wie of Wat er achter het leven van mens, dier en plant staat.

Ook is het de bedoeling van de site om de verkeerde ideeën die mensen mogen hebben van bepaalde religieuze groepen te weerleggen. Vooral uit het oogpunt hoe mensen kijken naar de Christenen en de Islam en hoe die groepen tegenover elkaar staan of hoe integendeel deze misschien meer met elkaar verbonden kunnen zijn dan vele mensen denken.

Het kan boeiend zijn toe te zien hoe een moslim neer- of opkijkt naar de leerstellingen van het christelijk geloof, of hoe een Christen neer- of opkijkt naar het islamitisch geloof.
Belangrijk is dat in de komende artikelen een beeld wil geschapen worden hoe alles tot stand kwam en waarom wij leven, alsook hoe wij zelf veel in de hand hebben om ons eigen leven zo aangenaam en rijkelijk mogelijk te maken.

Voorzeker is er mogelijk groeipotentieel in deze nieuwe site die niet bang is om naast Bijbelverzen ook Koran verzen te brengen, dit in tijden waarin zo velen huiveren wanneer zij het woord Koran of Islam horen.

Ga de nieuwe site ontdekken en misschien kan je daar ook antwoorden op uw vragen vinden, of heb je zin om daar ook vragen te stellen.

> Questiontime-Vragenuurtje

Een Lastige Vragensteller zijn eerste blogartikel op Questiontime
Vind ondermeer al de volgende artikelen
  1. Een eerste vraag: Waarom leven wij
  2. 2de vraag: Wat of waar is het begin
  3. 3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper
  4. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden
  5. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten

+++

No comments:

Post a Comment