Thursday 7 January 2016

Een hart op de juiste plaats en helder brandend geloof


 Houd je hart recht en uw geloof zal helder branden. 

''Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.'
Matthew 6:21


Lieve God, geef me begeleiding met Uw onfeilbare Woord
en laat mijn hart worden geleid door het juiste inzicht,
in de juiste richting

een geloof gevende dat anderen kan aantrekken
en door haar voorbeeld anderen tot U kan laten komen.
 

English version / Engelse versie >  A heart in the right place and brightly burning faith

No comments:

Post a Comment