Monday, 1 February 2016

Het credo van de Christadelphian


Er is slechts één God, de Vader.
  Deze god boven alle goden is de God van Abraham, Isaac, Jacob en van Jezus en zijn volgelingen.
De enige Ware God die geen leugens vertelt, heeft de wereld geschapen en de mensheid Zijn onfeilbaar Woord geschonken.
Door God die een eeuwige Geest is kwam alles tot stand. De Heilige Geest is de Kracht van God.
 
De Bijbel is de enige ware boodschap van de enige waarachtige God, schepper van hemel en aarde. De Bijbel of Heilige Schrift is Gods geïnspireerde woord.
Het is Zijn boodschap tot ons.


Door de erfzonde is de mens gedoemd te sterven, waarbij zijn leven volledig ten einde komt.
De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun zonden.

Jezus is zowel Zoon van God alsook een menselijk wezen of een mensenzoon, ongeveer 2000 jaar geleden geboren uit zijn moeder Maria.
Christus heeft de menselijke natuur overstegen en was zondenloos.
Door een zondeloos leven te leiden heeft Jezus de weg geopend naar redding uit de doden voor al diegenen die in hem geloven.


De mens is sterfelijk en heeft geen bestaan meer wanneer dij dood is. (Alle leven houdt op bij de dood)
Door Jezus zijn offerdood hebben wij de mogelijkheid gered te worden en eeuwig leven te verkrijgen.
Jezus, die opgestaan is uit de doden, zal terug naar de aarde komen om de levenden en doden te oordelen en de getrouwen eeuwig leven te geven.


Jezus is nu in de hemel aan de rechterhand van God, zijn Vader.
Jezus zal spoedig terug keren naar de aarde.Wanneer Jezus terug keert zal hij over de wereld heersen als koning van het herstelde Koninkrijk van God.
Hij zal
onsterfelijkheid geven aan al diegenen die geloof hebben in hem en zijn Vader en hem volgen.


Doopsel is een uitwendig teken van verplichting Jezus te volgen. 

Jezus volgers zullen in vrede mede heersen over aarde .

De gift van God voor de getrouwen is onsterfelijk leven op aarde na Jezus zijn terugkeer.***
+++

No comments:

Post a Comment