Friday, 5 February 2016

Met behulp van de verscheiden gaven naar de genade


Gods ideeën willen altijd onopgemerkt, onderontwikkelde potentieel te onthullen.

'Wij hebben nu gaven,
onderscheiden naar de genade,
die ons gegeven is, laten we ze gebruiken.'
Romeinen 12: 6


Dierbare God, ik vraag U om mij constant te voeden met Uw wijsheid
en mij inzicht te geven in Uw wonderwerken.
Ik dank U voor Uw Genade Gave en vraag U dat ze mij ten goede komt om anderen U en Uw zoon beter te leren kennen.

 

English version / Engelse versie > Using the gifts differing according to the grace

+++