Monday, 15 February 2016

Nieuwe websites voor hen die op zoek zijn naar God en God willen vinden

Op 11 februari 2016 hebben de Belgische Christadelphians twee nieuwe Nederlandstalige websites geopend.

Met een Welkomstboodschap werden zij die zoeken naar antwoorden achter het ontstaan en doel van deze wereld en haar organismen welkom geheten op "Op zoek naar God".

In deze tijd zijn er misschien niet zo veel mensen geïnteresseerd in God, maar wij geloven er sterk in dat er toch nog steeds bij enkelen die behoefte heerst om meer te weten te komen over dit leven, het hoe, waarom en waarheen. 

Ook moeten wij beseffen dat ook al is de grote meerderheid van de mensheid meer geïnteresseerd in het zoeken van aardse dingen en het liefst diegenen die zoeken naar andere waarden, mee sleuren in hun materiële dromen . Mensen zijn uit op geld en streven de bezittingen en genoegens na die met geld te koop zijn. Of ze steken al hun energie in hun carrière. Hun levenswijze verraadt dat ze hoofdzakelijk met zichzelf, materiële dingen en genoegens bezig zijn. Als ze al in God geloven, dan komt hij in hun leven op de tweede plaats. (Mattheüs 6:31, 32).

Voor hen die God ernstig willen gaan zoeken voorzien de Belgische Christadelphians vanaf 11 februari 2016 "Op zoek naar God" met een beperkt aantal artikelen en doorverwijzingen naar onze meer uitgebreide sites.

Als eerst op het rijtje stonden artikelen als:
 

Als aanvulling of tegenpool komt na het zoeken het vinden, zou men kunnen zeggen. Aldus heeft de volgend site als tittel mee gekregen "God vinden"
Daar zijn de volgende eerste artikelen geplaatst:
  1. Vinden komt pas na goed zoeken
  2. De Schepper God wil gevonden worden
+++