Friday 10 June 2016

Angst en verlossing van het kwaad

Nederlands: Dia. Achter de ramen onder de koep...
Nederlands: Dia. Achter de ramen onder de koepel van de moskee zijn een reeks halve manen met vijfpuntige ster te zien. De halve maan en vijfpuntige ster vormen samen het symbool voor de islam.. Een reeks halve manen met vijfpuntige ster achter de ramen van een moskee van Hindoestaanse moslims, Paramaribo-Noord (Photo credit: Wikipedia)
Het is al twee jaar geleden dat door professor Ruud Koopmans van het Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), het grootste centrum voor sociaal onderzoek in Europa een werd gepubliceerd dat in België dat 70 procent van de Belgische moslims de regels van de Koran belangrijker vindt dan onze wetten.

Negenduizend gelovige respondenten, christenen als moslims, in zes Europese landen werden bevraagd, of ze het eens waren met enkele fundamentalistische stellingen. Zonder uitzondering antwoordden meer moslims dan christenen positief. Ook zijn moslims minder verdraagzaam dan christenen tegenover andersdenkenden als homo’s of joden. Het onderzoek werd gepubliceerd in het ‘Journal of Ethnic and Migration Studies’. Tot nu toe heeft het in de brede pers weinig weerklank gekregen, hoewel de resultaten opmerkelijk zijn, maar de Standaard bracht het nu in het openbaar.

In elke geloofsgroep kan men gematigden maar ook fundamentalisten vinden. In Amerika vallen de christen fundamentalisten hard op terwijl in Europa de moslim fundamentalisten meer in de kijker lopen, terwijl sommige amerikanen hun burgers voor zulke fanaten bang willen maken en willen doen geloven dat Europa wordt ingepalmd door de islamieten.

Wii mogen niet over het hoofd zien dat de terreurbeweging de idee van een overstrenge islam de wereld wil insturen, maar dat de meerderheid van de moslims helemaal niet zulk een leer aan hangt. Wel moet gezegd geworden dat bij de moslims de gelovigen zich werkelijk opmerkelijk beter houden aan hun geloofsregels dan bijvoorbeeld de katholieken die vele regels van hun kerk aan hun laars lappen. Vasten, voorbehoedsmiddelen of geboortebeperking zijn zaken die mensen naar eigen believen beheren en omtrent misvieringen is er helemaal geen getrouwheid aan de kerk.

De meerderheid van de moslims in Europa beleeft, tegenover de christenen in Europa, haar geloof wel op een volstrekt onproblematische manier en de meerderheid leest wel hun heilige geschriften. Bij de katholieken wordt die Heilige Schrift raar of zelden opgepikt. De meerderheid van hen die zich katholiek noemt heeft zelfs geen bijbel (Oude en Nieuwe Testament) in huis, laat staan heeft het ooit helemaal gelezen.

Vanaf 30 maart 2016, kan iedereen die met vragen over de islam zit, bellen naar een gratis infonummer. Het is een initiatief waarmee de Vlaamse tak van de Moslimexecutieve radicalisering onder jongeren de pas wil afsnijden. Het kadert in het actieplan deradicalisering van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA). Zij subsidieert het project met 60.000 euro.

Een veel gehoorde analyse over de radicalisering van moslimjongeren is dat hun kennis over het geloof te wensen overlaat, waardoor ze makkelijk vatbaar zijn voor extremistisch gedachtegoed.
‘Daar willen wij met deze infolijn iets aan doen’,
 zegt Mohamed Achaïbi, de voorzitter van het Nederlandstalig college van de Moslimexecutieve.

In 2013 verscheen er al een boek waarin Bilal Benyaich, politicoloog, verbonden aan de VUB, en werkzaam bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, met medewerking van onderzoeker Zibar Omar de 'islambeleving en het radicalisme bij Marokkanen in Brussel' bestudeerde . Zijn boek is belangrijk, onder meer omdat het geschreven is door een intelligente ‘tussenfiguur’, door iemand die twee werelden kent. Benyaich is immers niet alleen een Diestenaar die tien jaar geleden naar de hoofdstad verhuisde, hij is ook de zoon van Marokkaanse migranten.
“Niet-moslims weten weinig over de islam”,
vertelt islamitisch hulpverlener Hafid Mahla.
“In de media vind je alleen maar negatieve berichten en dan zijn er ook nog eens rechtse partijen die enorm veel angst zaaien.”
Door al dat negatieve en doordat vele mensen IS beginnen te personaliseren met Islam worden de ware moslims in een hoek gedrongen, wat ook tot gevaarlijke situaties kan leiden. Vergelijk het maar met een dier dat in de hoek wordt gedreven en geen uitweg meer ziet.

Naar hulpverleners en straatwerkers groeit er ook een wantrouwen.
"Mensen durven eigenlijk geen vragen te stellen. Vaak vertel ik dan maar uit mezelf, maar het is heel lastig om verdacht te worden van iets waar je niets aan kunt doen.” 
Als er al vragen worden gesteld, zijn dit volgens Mahla de verkeerde vragen.
“Dan wordt gevraagd naar het verschil tussen jou en een terrorist. Sommige moslims gaan de discussies aan, andere nemen afstand van de islam.”
Het moet ook gezegd worden dat de ontgoddelijkte levenswijze waar nog weinig goede moraal heerst een bijdrage levert voor vele jongeren om ook op zoek te gaan naar de ware waarden in het leven. Hierbij hopen zij een houvast te vinden in strikte regels die hen heel aannemelijk zijn om een beter leven te brengen. Die zoekenden worden dan ook een gemakkelijke prooi voor sterke en financieel goed gerunde organisaties, waarbij hun sektes zich over de gehele wereld verspreiden.

Hoe jongeren meegesleurd worden in een gedachtegoed waar zij denken goed te doen voor het islamitische geloof kan gelezen worden in het gisteren uitgekomen boek

Intisar -dit is een schuilnaam- is een 23-jarige Antwerpse moslima die onder invloed van Sharia4Belgium geradicaliseerd is en wou aansluiten bij IS in Syrië. Doordat zij toen zij een hoofddoek ging dragen een kruis over haar gezet kreeg, werd zij door haar Belgische landgenoten meer in de hoek gedrongen en gedreven naar het juk van Daesh, waar zo veel landgenoten zo bang voor zijn, en het hierdoor meer zeggingskracht geven.
Zij voelde zich in België niet meer thuis en wilde weg. Zij begon zich ook schuldig te voelen door hier in het Westen te blijven wonen en deel uit te maken van een gemeenschap die de Islam haat en zelfs 'wenst uit te roeien'. Twee maal probeerde zij zelf naar Syrië te gaan, maar dat mislukte. Uiteindelijk waren het de aanslagen in Parijs die ze aan het denken ztte. Ook voor haar kwam dat punt dat veel westerlingen ook eens best zouden hebben. Om na te gaan waarvoor IS of Daesh werkelijk staat en wat de leer van de Islam werkelijk inhoudt.
De gebeurtenissen in Parijs deden har dan ook inzien dat IS een valse profeet is en bracht haar terug met hara twee voeten op de grond waardoor het deradicaliseringsproces kon beginnen. Samen met jihadexpert Montasser Alde'emeh schreef ze haar verhaal neer om vrouwen te waarschuwen. Het boek heet: "Mijn Verlossing van het Kwaad".

+

++

Lees ook
  1. 'Islam en radicalisering bij Marokkanen in Brussel': een heldere en noodzakelijke analyse
  2. Islam is hier om Europa over te nemen!
  3. De ‘andere’ schade van IS: een etiket op iedere moslim
  4. Hoe geraakt een jonge moslima in de ban van Sharia4Belgium en IS?
  5. "Nog altijd veel zusters willen graag deel uitmaken van IS"

+++

No comments:

Post a Comment