Friday, 10 June 2016

Veroverende geloofsgroep

Sommigen vrezen dat er misbruik wordt gemaakt van migratie. Men kan natuurlijk niet ontkennen dat Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie werden geïslamiseerd. Dat migratie slechts een verkapte verovering is en dat de veroveringstocht der islamieten pas zal eindigen wanneer de hele wereld is veroverd gaat een brug te ver.

Het is niet omdat er nu 57 staten zijn waarin de islam regeert dat zij werkelijk de hele wereld zal gaan veroveren. Diegenen die hier zo voor bang zijn zouden zich best eens afvragen waarom de Islam zo de harten van heel veel mensen kan veroveren.

Dat Europa niet alleen de ‘vluchtelingen’ maar ook de culturen, ideologieën/jihadisme, antisemitisme, vrouwenhaat, homohaat en de haat jegens andersdenkende importeert gaat te snel door de bocht.
Europa zal duidelijke lijnen moeten trekken en zij die in onze regio willen komen wonen sullen duidelijk moeten gemaakt worden dat men hier openheid van gedachten wenst te behouden. Indien zij heir niet mee akkoord kunnen gaan hoeven zij hier niet te wonen. Indien zij hun eigen gedachtegoed aan anderen willen opdringen zal de maatschappij dadelijk streng moeten optrekken en hen ernstig berispen met verwittiging van mogelijke uitwijzing.
Maar ook al de ingezetenen van Europa zullen akkoord moeten gaan met een algemene vrijheid van religie, waarin ook de uitoefening van het Islamietische geloof past. Echter zoals het ook voor de katholieken zal duidelijk moeten zijn past het niet om op bepaalde tijdstippen iedereen door geroep of klokkengelui anderen kenbaar te maken dat men tot gebed wordt opgeroepen. Zowel het schreeuwen door luidsprekers als klokkengelui zouden niet mogen, doordat men dan anderen verveeld met het geloof waar zij geen kennis van willen nemen.

+

++

Lees ook
Islam is hier om Europa over te nemen!


+++

No comments:

Post a Comment